Podnikání

Výzkumný tým pro podnikání se zabývá různými aspekty podnikatelské činnosti a její podpory. Témata zahrnují podnikatelské a inovační ekosystémy, hodnocení politik na podporu podnikání a sociální podnikání.

Tým má zkušenosti s kvalitativními (zejména případové studie a polostrukturované rozhovory) i kvantitativními (regresní analýza, kontrafaktuální dopadová evaluace) metodologickými přístupy, stejně jako s prací s primárními a sekundárními daty a jejich sběrem. Členové týmu se každoročně účastní významných vědeckých konferencí, jako jsou AoM nebo EURAM. Díky zkušenostem v mezinárodní projektové spolupráci je náš tým připraven a odhodlán zapojit se do mezinárodní výzkumné činnosti a sloužit jako spolehlivý, zodpovědný a přispívající partner v rámci mezinárodního výzkumu.

Témata výzkumu:

  • Hodnocení politik na podporu podnikání a činnosti malých a středních podniků
  • Vstup do podnikání a jeho rozjezd
  • Sociální podnikání

#Politika na podporu podnikání #sociální podnikání #startupy

Zástupci výzkumného týmu

prof. Martin Lukeš

prof. Martin Lukeš

Vedoucí centra

doc. Ondřej Dvouletý

doc. Ondřej Dvouletý

Nejlepší publikace týmu

  • Cowling, M., & Dvouletý, O. „UK government-backed start-up loans: Tackling disadvantage and credit rationing of new entrepreneurs.“ *International Small Business Journal*. [https://doi.org/10.1177/02662426221082683](https://doi.org/10.1177/02662426221082683)
  • Feldmann, M., Lukeš, M., & Uhlaner, L. „Disentangling succession and entrepreneurship gender gaps: gender norms, culture, and family.“ Small Business Economics. https://doi.org/10.1007/s11187-022-00601-3
  • Potter, J., Storey, D., Dvouletý, O., & Shah, P. „Framework for the Evaluation of SME and Entrepreneurship Policies and Programmes.“ Paris: OECD Publishing. (No DOI available, as it is a book)

Vybrané výzkumné projekty

  • Cultural Pathways to Economic Self-Sufficiency and Entrepreneurship (FP 7 EU, 2014-2018)
  • Entrepreneurship as a second career or Entrepreneurship 2.0 (Technological Agency of the Czech Republic, 2023-2026)
  • Precarity as the real experience of self-employed and micro enterprise (Technological Agency of the Czech Republic, 2020-2023)
  • Evaluation of the economic impact of R&D support on the business sector (Technology Agency of the Czech Republic, 2020-2022)

Kontakt

martin.lukes@vse.cz

kpo.vse.cz/english/