Pracovní prostředí

CWER provádí základní i aplikovaný výzkum pracovního prostředí.

Cíle CWER:

 1. Zapojovat se do odborných debat o změnách na pracovištích a v pracovních prostředích.
 2. Navazovat vztahy s dalšími výzkumnými skupinami a sítěmi ve střední Evropě, v širším evropském i globálním kontextu.
 3. Úzce spolupracovat s průmyslem a reagovat na relevantní dotazy politických představitelů, jež mají zájem zlepšit tuto tematickou agendu jak na místní, tak na evropské úrovni.

Témata výzkumu CWER:

 • Pracoviště zaměřené na člověka: lidský kapitál, produktivita a s tím související napětí, otázky pracovních identit.
 • Fyzické pracoviště: návrh pracovišť a struktura pracovišť.
 • Digitální pracoviště: digitální zdvojování (digital twinning), využití XR technologií, digitální pracovní prostředí, práce na dálku (remote work).
 • Metodologie: etnografie pracoviště, digitální etnografie, začlenění VR nástrojů do etnografie, interdisciplinární výzkum pracovních prostředí.

#Pracovní prostředí #workspaces #workplace research

Zástupci výzkumného týmu

Marko Orel

Marko Orel

Vedoucí centra
marko.orel@vse.cz

Ivana Lukeš Rybanská

Ivana Lukeš Rybanská

ivana.rybanska@vse.cz

Nejlepší publikace týmu

 • Orel, M., Mariotti, I., & Zhurbas, V. „Experiencing disruption and transformation of communal environments: War’s influence on Ukrainian coworking spaces.“ *European Journal of Cultural Studies*. [https://doi.org/10.1177/13675494221108076](https://doi.org/10.1177/13675494221108076)
 • Orel, M., Mayerhoffer, M., & Chytkova, Z. „“We were working together, apart”: Shifting fundamentals of pandemic disrupted coworking environments.“ *European Management Journal*. [https://doi.org/10.1016/j.emj.2021.100875](https://doi.org/10.1016/j.emj.2021.100875)
 • Orel, M. „Autoethnography in the modern workplace: a reflexive journey.“ *Journal of Organizational Ethnography*. [https://doi.org/10.1108/JOE-12-2021-0047](https://doi.org/10.1108/JOE-12-2021-0047)

Vybrané výzkumné projekty

 • Horizon (Remote-Working Multiple Impacts in the Age of Disruptions) / 2024 – 2027
 • Erasmus KA2 (Coworking for EU) / 2022 – 2025
 • SPIN/Eutopia Alliance (Research on the Microphysics of Conflict in Coworking Spaces) / 2024 – 2026

Kontakt

Center for Workplace Research – Prague University of Economics and Business (vse.cz)
marko.orel@vse.cz