Mezinárodní ekonomika

Výzkumné centrum se zabývá všemi oblastmi mezinárodní ekonomiky. Zkoumá makrofinance, ekonomický rozvoj, inovace, růst a institucionální řízení. Výzkumný tým se zabývá také otázkami mezinárodního obchodu, se zaměřením na roli kvality produktů a nehomotetickou poptávku při ovlivňování obchodních vzorců.

Centrum zkoumá finanční trhy, včetně aspektů jako je regulace a kriminalita bílých límečků a studuje dopady hospodářských politik, důsledky technologických změn, zejména ICT, a ekonomickou transformaci v CEE. Výzkumný tým analyzuje migraci a její dopad na trh práce a otázku remitencí. Zkoumá dále mezinárodní přenos znalostí, patenty, inteligentní specializaci a zvyšování hodnoty v globálních hodnotových řetězcích/produkčních sítích.

Témata výzkumu:

  • mezinárodní obchod
  • regionální ekonomika
  • makrofinance

#Mezinárodní ekonomika #Mezinárodní obchod #Globální hodnotové řetězce #Ekonomická transformace #Mezinárodní přenosy #Ekonomický rozvoj

Zástupci výzkumného týmu

Vincenzo Merella

Vincenzo Merella

Ayaz Zeynalov

Ayaz Zeynalov

Nejlepší publikace týmu

  • de Batz, L. „Financial market enforcement in France.“ *European Journal of Law and Economics*. [https://doi.org/10.1007/s10657-022-09721-0](https://doi.org/10.1007/s10657-022-09721-0)
  • Jaimovich, E., Madzharova, B., & Merella, V. „Inside the white box: Unpacking the determinants of quality and vertical specialization.“ *European Economic Review*. [https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2022.103730](https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2022.103730)
  • Ugur, M., Solomon, E., & Zeynalov, A. „Leverage, competition and financial distress hazard: Implications for capital structure in the presence of agency costs.“ *Economic Modelling*. [https://doi.org/10.1016/j.econmod.2022.105815](https://doi.org/10.1016/j.econmod.2022.105815)

Vybrané výzkumné projekty

  • Reducing the risk of corporate bankruptcies: the role of the discipline effect (GA CR project 2023-2025 by Ayaz Zeynalov)
  • Digitization of the public sector: impacts on growth and innovation of domestic IT sectors (GA CR project 2023-2025 by Smaranda Pantea)
  • Pricing-To-Market, Entry Dynamics, and Store-of-Value: The Role of Nonhomothetic Preferences along the Quality Dimension (submitted to GACR 2025-2028 by Vincenzo Merella)

Kontakt

vincenzo.merella@vse.cz

fir.vse.cz/research/international-research-centre/about/