Zdravotní politika a ekonomie

Náš tým se zaměřuje na zkoumání teoretických a empirických souvislostí, které vysvětlují, jak financování, organizace, regulace, marketing, inovativní technologie a řízení ovlivňují výkonnost a výsledky ve zdravotnictví (zdravotní stav, finanční situace, spokojenost, kvalita, efektivita, dostupnost péče). A to jak na úrovni jednotlivých subjektů ve zdravotnictví, tak na úrovni zdravotnického systému jako celku. A to nejen v rámci ČR a SR, ale především ve srovnání se zeměmi střední a východní Evropy a EU.

Témata výzkumu:

 • Peter zkoumá dopad pandemií COVID-19 a souvisejících opatření zdravotní politiky na úmrtnost.
 • Daniela zkoumá vliv nástrojů zdravotní politiky na finanční ochranu domácností.
 • Kristina zkoumá vliv inovativních technologií na výsledky léčby pacientů a pracovní zátěž personálu.
 • Tomáš zkoumá vliv debriefingu (z hlediska managementu) na kvalitu zdravotní péče.
 • Marek zkoumá vliv financování umělé inteligence na její dostupnost v diagnostice.
 • Karolína zkoumá vliv struktury financování zdravotnictví na vertikální spravedlnost ve společnosti.

#zdravotní politika #zdravotní ekonomie #finanční ochrana #inovativní technologie #kvalita péče #financování #vertikální spravedlnost #platební mechanismy

Zástupci výzkumného týmu

doc. Ing. Peter Pažitný, MSc., PhD.

doc. Ing. Peter Pažitný, MSc., PhD.

Vedoucí centra

Ing. Daniela Kandilaki, PhD.

Ing. Daniela Kandilaki, PhD.

Nejlepší publikace týmu

 • Smatana, M., Pažitný, P., Kandilaki, D., Laktišová, M., Sedláková, D., Palušková, M., van Ginneken, E., & Spranger, A. „Slovakia: Health system review.“ Health Systems in Transition. (No DOI available)
 • Pažitný, P., Kandilaki, D., Mužik, R., & Benková, B. „COVID-19 Case Fatality Rate in the Context of Healthcare System Organization and EHCI Performance: Focus on the Visegrád (V4) Countries.“ Acta Oeconomica. https://doi.org/10.1556/032.2021.00035
 • Winkelmann, J., Rossi, J. G., Schwendicke, F., Dimova, A., Atanasova, E., Habicht, T., Kasekamp, K., Gandré, C., Or, Z., McAuliffe, U., Murauskiene, L., Kroneman, M., de Jong, J., Kowalska-Bobko, I., Badora-Musial, K., Motyl, S., Figueiredo, A. G., Pažitný, P., Kandilaki, D., Löffler, L., Lundgren, C., Janlöv, N., van Ginneken, E., & Panteli, D. „Exploring Variation of Coverage and Access to Dental Care for Adults in 11 European Countries: a Vignette Approach.“ BMC Oral Health. https://doi.org/10.1186/s12903-022-02555-2

Vybrané výzkumné projekty

 • DIGI4Care (2024 – 2026). Digital Medical technologies reshaping the DR Healthcare systems throughout the patient journeys from prevention to rehabilitation. Danube Region.
 • Payment mechanisms in Ophthalmology (2021 – 2023). Access to healthcare services in the context of financing mechanisms. The case of ophthalmology. Visegrad Fund.
 • Economic burden of Alzheimer’s disease (2018 – 2021). Treatment and care of people with Alzheimer’s disease – economic burden in the context of the development of new drugs. TAČR.

Kontakt

peter.pazitny@vse.cz

fm.vse.cz/veda-a-vyzkum-na-fm/health-policy-and-economics-with-a-focus-on-accessible-efficient-fair-and-outcome-oriented-health-care