Kognitivní a behaviorální aspekty přijímání inovací

Výzkumný tým se zaměřuje na rozmanité role člověka při rozvoji a propagaci inovací na pracovišti, a to s důrazem na každodenní praxi. Jednotlivce vnímáme jako tvůrce, propagátory, ale i koncové uživatele inovací, a to napříč komunikačním modelem ve smyslu rolí odesílatel-šiřitel-příjemce.

Zkoumáme rozhodovací procesy týkající se inovací, jakož i výsledné chování a reakce v tomto kontextu. Důležitou oblastí je také zkoumání toho, jak inovace zasahují do lidské autonomie a jaké etické důsledky tento zásah přináší, zejména v digitální a technologické sféře.

Mimoto se zabýváme generačními rozdíly v přijímání inovací a vlivem inovací na well-being (osobní pohodu) člověka. Zastřešujícím cílem naší výzkumné činnosti je sladit inovační postupy s etickými normami, a podpořit tak udržitelný rozvoj na pracovišti zaměřený na člověka.

Témata výzkumu

  • Rozhodování manažerů o zavádění inovací
  • Přijetí inovací zaměstnanci na pracovišti
  • Zkušenosti uživatelů s inovacemi v každodenní praxi

#inovace #přijetí #zkušenosti #pracoviště #praxe

Zástupci výzkumného týmu

doc. RNDr. Lenka Komárková, Ph.D.

doc. RNDr. Lenka Komárková, Ph.D.

Vedoucí
lenka.komarkova@vse.cz

doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.

doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.

tomas.kincl@vse.cz

doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.

doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.

vladislav.bina@vse.cz

Nejlepší publikace týmu

  • Ghaffar, A., Islam, T., Khan, H., Kincl, T., & Sharma, A. „A sustainable Retailer’s journey to sustainable practices: Prioritizing the customer and the planet.“ Journal of Retailing and Consumer Services. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2023.103305
  • Šimůnková, K., & Šimůnek, M. „Gradual stimulation of respondents‘ reflexivity: A research design for studying unreflexive consumers.“ International Journal of Consumer Studies. https://doi.org/10.1111/ijcs.12740
  • Eger, L., Komárková, L., Egerová, D., & Mičík, M. „The effect of COVID-19 on consumer shopping behaviour: Generational cohort perspective.“ Journal of Retailing and Consumer Services. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2021.103062

Vybrané výzkumné projekty

  • GA19-06569S – Managerial Decisions: Rationality of Paradoxical Behavior. Czech Science Foundation, Realization period: 01/2019 – 06/2022. https://starfos.tacr.cz/en/projekty/GA19-06569S
  • GJ19-14484Y – The influence of change agents on organization design. Czech Science Foundation, Realization period: 01/2019 – 06/2022. https://starfos.tacr.cz/en/projekty/GJ19-14484Y
  • TL01000300 – Treatment and care of people with Alzheimer’s disease – economic burden in the context of the development of new drugs. Technology Agency of the Czech Republic, Realization period: 04/2018 – 03/2021. https://starfos.tacr.cz/en/projekty/TL01000300

Kontakt
Cognitive and Behavioral Aspects of Innovation Adoption: Human-Centric Approach – Fakulta managementu – Vysoká škola ekonomická v Praze (vse.cz)
komarkol@vse.cz