Ekonomika udržitelnosti

Zabýváme se ekonomickou analýzou přechodu k udržitelnějšímu, energeticky účinnějšímu a sociálně odpovědnějšímu způsobu ekonomického chování. Stěžejní částí našeho výzkumu je ekonomické modelování v oblastech aplikované mikroekonomické teorie, aplikované ekonometrie a financí, které pokrývají otázky zelené tranzice.

Po institucionální stránce je práce našeho výzkumného týmu úzce spjata s cíli a vizemi evropské Zelené dohody. Neomezujeme se však pouze na evropskou problematiku, data a souvislosti. Na problematiku nahlížíme z globální perspektivy, zpracováním globálních dat a navázáním globálních výzkumných vazeb. Tímto přístupem zároveň přispíváme k řešení problému adaptace a zmírňování globálních klimatických změn.

Témata výzkumu

  • Ekonomika energetiky (Karel Bruna, Karel Janda, Duc Khuong Nguyen, Paulo Rotella Junior).
  • Ekonomika klimatické změny (Karel Janda, Duc Khuong Nguyen, Quang Van Tran).
  • Ekonomika životního prostředí, sociální oblasti a správy podniků a institucí (ESG). (Gonul Colak, Karel Janda, Duc Khuong Nguyen, Petr Teply).

#Energetika #Klima #ESG #Zelená transformace #Ekonomika #Finance

Zástupci výzkumného týmu

Karel Janda

Karel Janda

Vedoucí
karel.janda@vse.cz

Petr Teplý

Petr Teplý

petr.teply@vse.cz

Gonul Colak

Gonul Colak

gonul.colak@vse.cz

Nejlepší publikace týmu

  • Bruna, K., & Van Tran, Q. „Asymmetric effects of oil price shocks on EUR/USD exchange rate and structural shock decomposition in a BVAR model with sign restriction.“ *Energy Economics*. [https://doi.org/10.1016/j.eneco.2022.106098](https://doi.org/10.1016/j.eneco.2022.106098)
  • Filip, O., Janda, K., Kristoufek, L., & Zilberman, D. „Dynamics and Evolution of the Role of Biofuels in Global Commodity and Financial Markets.“ *Nature Energy*. [https://doi.org/10.1038/s41560-022-01016-7](https://doi.org/10.1038/s41560-022-01016-7)
  • Peng, D., Colak, G., & Shen, J. „Lean Against the Wind: The Effect of Policy Uncertainty on Firm’s Corporate Social Responsibility Strategy.“ *Journal of Corporate Finance*. [https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2023.102187](https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2023.102187)

Vybrané výzkumné projekty

  • Asset Pricing, Internet Data, Machine Learning with Natural Language Processing in the Era of Sustainable and Decentralized Finance with Uncertainty. Grant Agency of the Czech Republic. Grant number 24-10008S. 2024-2026.
  • Modeling the Structure and Dynamics of Energy, Commodity and Alternative Asset Prices. Grant Agency of the Czech Republic. Grant number 22-19617S. 2022-2024.
  • Frontiers in Energy Efficiency Economics and Modelling – FE3M. Grant Agency of the Czech Republic. Grant number 19-26812X. 2019-2024.

Kontakt
karel.janda@vse.cz
petr.teply@vse.cz
https://iuf.vse.cz/