Regionální studia

Pod vedením prof. Martina Pěluchy se excelentní výzkumný tým dlouhodobě zaměřuje na problematiku teoretické systematizace územní soudržnosti, která je základem pro tvorbu regionální politiky a politiky EU pro rozvoj venkova. Dosavadní zkušenosti týmu vycházejí z témat souvisejících s kritickým hodnocením nástrojů politiky EU pro rozvoj venkova v rámci Společné zemědělské politiky EU.

V posledních letech se tým zaměřuje na hodnocení trendů v dopadu digitalizace na regiony a na tvorbu socio-ekonomických vztahů mezi městskými a venkovskými oblastmi, což má významný dopad na tvorbu politiky soudržnosti EU. Výzkumné aktivity zahrnují také aspekty socio-ekonomické transformace uhelných regionů v teoretických a aplikovaných kontextech (Mechanismus spravedlivé transformace, procesy digitalizace, transformace trhu práce ve 21. století atd.).

Témata výzkumu:

  • Regionální rozvoj, územní soudržnost a agenda město-venkov (včetně digitální propasti)
  • Hodnocení politiky soudržnosti EU (včetně procesu spravedlivé transformace)
  • Teoretická a praktická perspektiva nástrojů politiky EU pro venkovské oblasti v rámci Společné zemědělské politiky EU

#soudržnost; #hodnocení; #regionální rozvoj; #politika venkova; #město-venkov; #spravedlivá transformace

Zástupci výzkumného týmu

prof. Martin Pělucha

prof. Martin Pělucha

Vedoucí centra

Dr. Jana Kouřilová

Dr. Jana Kouřilová

prof. René Wokoun

prof. René Wokoun

Nejlepší publikace týmu

  • Feurich, M., Kouřilová, J., Pělucha, M., & Kasabov, E. „Bridging the urban-rural digital divide: taxonomy of the best practice and critical reflection of the EU countries‘ approach.“ European Planning Studies. https://doi.org/10.1080/09654313.2021.2014216
  • Pělucha, M., Kouřilová, J., Kasabov, E., & Feurich, M. „Expanding the ontological horizons of rural resilience in the applied agricultural research policy: The case of the Czech Republic.“ Journal of Rural Studies. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.10.007
  • Pělucha, M., & Kasabov, E. „Rural Development in the Digital Age: Exploring Neo-Productivist EU Rural Policy.“ 1st Edition, Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003008126

Vybrané výzkumné projekty

  • Contractual research project: “Support to the Implementation of the Just Transition in the Czech Republic“. The Specific Contract No.: RFS ID: REFORM/SC2022/116. Framework Contract Procedure: REFORM/2021/OP/0006 Lot 1. Services provided by Frankfurt School of Finance & Management gGmbH (contact person Mrs. Silke Müffelmann), prof. Martin Pelucha is a team leader of the whole research team. Main contract with the European Commission (12/2022 – 07/2024).
  • Research project “Rural resilience in the context of trends in urban-rural digital divide“; the research project financed by GACR – Czech Science Foundation – registration number 20-17810S, Prague University of Economics and Business (01/2020 – 06/2023)
  • Research and Networking project of the Prague University of Economics and Business – partner of networking project funded by Visegrad Fund. Project title: “V4 Network on Entrepreneurship”. The Department of Regional Studies was one of the project partners. Prague University of Economics and Business. (01/2019 – 03/2020).

Kontakt

martin.pelucha@vse.cz

kreg.vse.cz