Z výzkumu: Sebehodnocení ve vzdělávání

Současné trendy ve vzdělávání vyžadují nové nástroje, které zvýší efektivitu hodnocení studentů. Toto hodnocení se skládá nejen ze známky učitele, ale i sebehodnocení studenta samotného. Náš výzkumný tým BERKOVÁ a kol. (2024) vyvinuli takový nástroj a zveřejnili ho v časopise Education and Information Technologies.

Hodnocení je poskytováno prostřednictvím tzv. LAD nástroje (“Learning analytics dashboard”), který pomáhá učitelům a studentům sledovat progres ve studiu. Konkrétní nástroj navržený autory pracuje v uživatelsky přehledném prostředí a umožňuje zpětnou vazbu v reálném čase, což efektivně propojuje hodnocení učitele i sebehodnocení studenta.

Grafická stránka je vylepšena tzv. metodou semaforu, která využívá symbolů s barvami dopravního značení. Tento nástroj mimo jiné umožňuje analyzovat příčiny progresu v několika stupních studia. Jeho další funkce jsou uvedeny na: https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-024-12496-3.

Z výzkumu: Sebehodnocení ve vzdělávání