Novinky z výzkumu

Horizont Evropa: FIS se bude věnovat cirkulární ekonomice a umělé inteligenci

Fakulta informatiky a statistiky přistoupila v roce 2024 k běžícímu projektu Onto-DESIDE, koordinovaného švédskou Linkopings Universitet. Projekt běží od 1. června 2022 v rámci 4. klastru programu Horizont Evropa (Digital, Industry and Space).  “VŠE do projektu přistupuje díky žádosti, kterou jsme v září r. 2023 podali do tzv. hop-on mechanismu. Tento relativně nový mechanismus umožňuje státům z oblasti Widening* […]

Horizont Evropa: FIS se bude věnovat cirkulární ekonomice a umělé inteligenci

Z výzkumu: Největší dopad na udržitelnost malých a středních podniků má finanční řízení

Udržitelnost patří v současné době k nejvíce diskutovaným a zkoumaným tématům v podnikatelském prostředí. Výzkumný tým, který za VŠE reprezentuje prof. L. SMRČKA, publikoval studii v časopise Oeconomia Copernicana, ve které se soustředí na faktory udržitelnosti malých a středních podniků v zemích V4. Autoři se dotazovali malých a středních podniků v České republice, na Slovensku, […]

Z výzkumu: Největší dopad na udržitelnost malých a středních podniků má finanční řízení

VŠE spustila nový koordinační projekt Horizontu Evropa

Rádi oznamujeme, že od 1. června 2024 se VŠE stává koordinátorem projektu Horizont Evropa s názvem „Enhancing Research and Innovation Synergies for Schools of Economics and Business“ (RIS4SEB). Projekt vznikl v roce 2023 díky úzké spolupráci Oddělení vědy a výzkumu s Projektovou kanceláří. Jeho hlavním cílem je posílit konkurenceschopnost Vysoké školy ekonomické a dalších partnerů konsorcia tak, abychom […]

VŠE spustila nový koordinační projekt Horizontu Evropa

Vyjádření VŠE k článku o predátorských časopisech

VŠE se od predátorských časopisů již řadu let distancuje. Označení VŠE v článku o predátorských časopisech Daniela Münicha, který vyšel na Seznam zprávách a Vedavyzkum.cz, odkazuje na zcela neaktuální data a je tak výrazným způsobem zavádějící. Fakulta podnikohospodářská je držitelem prestižních mezinárodních akreditací EQUIS, AACSB a AMBA, tzv. triple crown. Její studijní programy se pravidelně […]

Vyjádření VŠE k článku o predátorských časopisech

Ženy ve vědě: Jana Abíková o humanitární logistice a zkoumání katastrof

Výzkumnice Jana Abíková z VŠE našla svou vášeň v poněkud netradičním tématu – humanitárních katastrofách a s nimi spojenou logistikou. Zkoumané téma však postupem času nabírá jiný rozměr v souvislosti s tím, jak se mění cesta a pohled doktorky Abíkové na svou vlastní výzkumnou práci a kariéru. Jak vnímá doktorka Abíková pozici žen ve výzkumu a přístup svých kolegů k vědkyním? […]

Ženy ve vědě: Jana Abíková o humanitární logistice a zkoumání katastrof

Z výzkumu: Mohou coworkingy na Ukrajině pomoci zmírnit sociální dopady způsobené ruskou invazí?

Současná geopolitická krize odhaluje nové role coworkingových prostor nežli pouhých míst setkávání kolegů v práci. Doc. Marko Orel, Ph.D. a kol. (2024) zveřejnili studii v časopise European Journal of Cultural Studies, která zkoumá coworkingové prostory na Ukrajině v souvislosti s ruskou invazí. Coworkingy na Ukrajině se přeměnily z pracovišť na centra podpory pro obyvatele zasažené […]

Z výzkumu: Mohou coworkingy na Ukrajině pomoci zmírnit sociální dopady způsobené ruskou invazí?

Z výzkumu: Sebehodnocení ve vzdělávání

Současné trendy ve vzdělávání vyžadují nové nástroje, které zvýší efektivitu hodnocení studentů. Toto hodnocení se skládá nejen ze známky učitele, ale i sebehodnocení studenta samotného. Náš výzkumný tým BERKOVÁ a kol. (2024) vyvinuli takový nástroj a zveřejnili ho v časopise Education and Information Technologies. Hodnocení je poskytováno prostřednictvím tzv. LAD nástroje (“Learning analytics dashboard”), který […]

Z výzkumu: Sebehodnocení ve vzdělávání

Z výzkumu: Jak změnil covid život v coworkingových centrech?

Pandemie COVIDu-19 zásadně ovlivnila transformaci coworkingových prostor po celém světě. Studie od kolektivu autorů OREL, MAYERHOFFER a CHYTKOVÁ (2024), publikovaná v časopise European Management Journal, zkoumá dopady proměny tradičních coworkingovaných prostor na nová hybridní prostředí, která kombinují osobní a digitální způsoby komunikace. Tato změna může mít dopad na produktivitu, spokojenost v práci i míru zapojení […]

Z výzkumu: Jak změnil covid život v coworkingových centrech?

Z výzkumu: Jak Evropa mění svůj pohled na energetickou bezpečnost ve vztahu k Rusku?

Náš výzkumný tým se nadále zabývá aktuálním tématem energetické bezpečnosti v Evropě a jejím vztahem k Rusku. Energetický vztah Evropy a Ruska se výrazně proměnil během let 2014 a 2022, mimo jiné z geopolitických důvodů. DUBSKÝ a TICHÝ (2024) vydali studii v časopise The Extractive Industries and Society, ve které analyzují diskurz Evropské komise ohledně […]

Z výzkumu: Jak Evropa mění svůj pohled na energetickou bezpečnost ve vztahu k Rusku?

Z výzkumu: Rozšíření EU na východ a změny v cílení východní politiky

Po eskalaci konfliktu ve východní Evropě získala role zemí střední a východní Evropy v Evropské unii pravděpodobně na větším významu než kdy dříve. Náš vědecký tým nadále zkoumá aktuální téma členství v EU z různých úhlů. DUBSKÝ, KOČÍ a VOTOUPALOVÁ (2024) publikovali v časopise Politics and Governance článek, ve kterém diskutují rozšíření EU v roce […]

Z výzkumu: Rozšíření EU na východ a změny v cílení východní politiky

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: