Z výzkumu: Mohou coworkingy na Ukrajině pomoci zmírnit sociální dopady způsobené ruskou invazí?

Současná geopolitická krize odhaluje nové role coworkingových prostor nežli pouhých míst setkávání kolegů v práci. Doc. Marko Orel, Ph.D. a kol. (2024) zveřejnili studii v časopise European Journal of Cultural Studies, která zkoumá coworkingové prostory na Ukrajině v souvislosti s ruskou invazí.

Coworkingy na Ukrajině se přeměnily z pracovišť na centra podpory pro obyvatele zasažené válkou. Musely projít různými transformačními procesy, které zahrnovaly automatizaci, zefektivnění nákladů a flexibilní podnikatelské postupy při ubytování a podpoře obyvatel.

Coworkingové prostory nejen zmírňují společenské problémy, ale také aktivně přispívají k odolnosti komunity. Více informací o tom, jak coworkingy na Ukrajině pomohly zmírnit společenské problémy v souvislosti s ruskou invazí, můžete najít na: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/13675494241237067

Z výzkumu: Mohou coworkingy na Ukrajině pomoci zmírnit sociální dopady způsobené ruskou invazí?