Z výzkumu: Jak změnil covid život v coworkingových centrech?

Pandemie COVIDu-19 zásadně ovlivnila transformaci coworkingových prostor po celém světě. Studie od kolektivu autorů OREL, MAYERHOFFER a CHYTKOVÁ (2024), publikovaná v časopise European Management Journal, zkoumá dopady proměny tradičních coworkingovaných prostor na nová hybridní prostředí, která kombinují osobní a digitální způsoby komunikace. Tato změna může mít dopad na produktivitu, spokojenost v práci i míru zapojení do pracovního kolektivu. Autoři používají tzv. Gioia metodologii, která představuje induktivní přístup sběru etnografických a dalších dat na základě rozhovorů.

Výsledky ukazují, že zavádění virtuálních pracovních prostředí sice ne vždy pozitivně dopadá na jejich uživatele, ale na druhou stranu umožňuje větší flexibilitu, lepší možnosti vyvažovat spokojenost a produktivitu a propojit se v rámci práce s kolegy z jiných regionů i států.

Více informací o přechodu k hybridnímu modelu, který kombinuje virtuální a fyzickou přítomnost, a zároveň udržuje atmosféru soudržnosti, je dostupné na: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0263237323001457?via%3Dihub

Z výzkumu: Jak změnil covid život v coworkingových centrech?