Z výzkumu: Největší dopad na udržitelnost malých a středních podniků má finanční řízení

Udržitelnost patří v současné době k nejvíce diskutovaným a zkoumaným tématům v podnikatelském prostředí. Výzkumný tým, který za VŠE reprezentuje prof. L. SMRČKA, publikoval studii v časopise Oeconomia Copernicana, ve které se soustředí na faktory udržitelnosti malých a středních podniků v zemích V4.

Autoři se dotazovali malých a středních podniků v České republice, na Slovensku, v Polsku a Maďarku a identifikovali tři hlavní oblasti, které ovlivňují udržitelnost: řízení lidských zdrojů (HRM), společenská odpovědnost podniků (CSR) a finanční řízení firmy.

Z těchto oblastí má na základě empirické studie autorů největší dopad na udržitelnost právě finanční řízení. Povědomí o finančním řízení firmy, vztah podnikatelů k řízení finančního rizika nebo pozitivní náhled na finanční výsledky jsou vše faktory, které ovlivňují udržitelný růst firmy. Udržitelnost ale významně ovlivňují i oblasti CSR a HRM. Všechny výsledky studie autorů jsou dostupné z: https://journals.economic-research.pl/oc/article/view/2937/2236.