Z výzkumu: Jak Evropa mění svůj pohled na energetickou bezpečnost ve vztahu k Rusku?

Náš výzkumný tým se nadále zabývá aktuálním tématem energetické bezpečnosti v Evropě a jejím vztahem k Rusku. Energetický vztah Evropy a Ruska se výrazně proměnil během let 2014 a 2022, mimo jiné z geopolitických důvodů. DUBSKÝ a TICHÝ (2024) vydali studii v časopise The Extractive Industries and Society, ve které analyzují diskurz Evropské komise ohledně energetické bezpečnosti ve vztahu k Rusku v tomto období.

Diskurz Evropské komise zahrnuje tři hlavní narativy: bezpečnostní, který líčí energetickou závislost na Rusku jako hrozbu; geopolitický, který nahlíží na Rusko jako na mocenského rivala v souvislosti s energetikou; a narativ hry s nulovým součtem, když zdůrazňuje protichůdné zájmy EU a Ruska, které komplikují dlouhodobou energetickou spolupráci.

Skrz tyto narativy přehodnocuje Evropská komise evropskou energetickou bezpečnost, závislost a nutnost diverzifikace dodávek energií směrem od Ruska. Více informací a příslušné diskuze jsou dostupné na: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214790X23001806?via%3Dihub

Z výzkumu: Jak Evropa mění svůj pohled na energetickou bezpečnost ve vztahu k Rusku?