Archiv rubriky: Aktuality

GA ČR zveřejnil výzvu k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu

Skupina grantových projektů mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency („LA granty“) Rakouská agentura pro vědu / Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) a Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašují společnou výzvu na podávání bilaterálních rakousko-českých projektů základního výzkumu. Společný mezinárodní projekt musí vykazovat prvky opodstatněné spolupráce mezi oběma týmy, přidanou vědeckou hodnotu společného výzkumu, vědecká práce obou výzkumných […]

EDEN Doctoral Seminars, Workshops and Conferences

8th EDAMBA-EIASM Consortium on Doctoral Supervision and the New Global Research Landscape Sant Cugat (Barcelona), Spain, January 9-11, 2019 Learn from best research practices and outcomes throughout Europe and beyond! Read more … EDEN Doctoral Seminar on Research Methodology in Operations Management Brussels, February 4-8, 2019 New Application Deadline: December 14, 2018 Insights into the characteristics […]

Workshop k realizovaným projektům TA ČR

13. 11. 2018 se v prostorách Technologické agentury ČR uskutečnil seminář a workshop k realizaci projektů. Nejčastější dotazy byly zaměřeny na: Přesuny mezi nákladovými položky a přesuny mezi roky Sankce Uznatelné náklady Průběžné a Závěrečné zprávy Implementační zprávy a Zprávy o implementaci a další. Vzhledem k tomu, že se workshop těší velkému zájmu, plánuje TA […]

48th GESIS Spring Seminar 2019

The GESIS Spring Seminar comprises three training courses for social scientists interested in advanced methods of quantitative data analysis. Lectures in each course are complemented by hands-on exercises giving participants the opportunity to apply these methods to data. For 2019, the GESIS Spring Seminar will focus on Bayesian Modelling in the Social Sciences. Week 1 […]

Informační schůzka pro zájemce o studium v doktorských studijních programech na Vysoké škole ekonomické v Praze

Termín:         29. listopadu 2018 (čtvrtek), 14.00 hod. – 15.00 hod. Kde:               zasedací místnost 169 Nová budova (nám. W. Churchilla 4, Praha 3) Záměr:            Seznámení s možnostmi, které Vám doktorské studium může nabídnout. Vysvětlení zaměření doktorského studijního programu. Představení jednotlivých programů (oborů). Poskytnutí informace o přijímacím řízení.   Program: 14.00 – 14.40  Úvodní informace o doktorském […]

-

TA ČR vyhlásil 2. veřejnou soutěž pro program THÉTA

Technologická agentura České republiky vyhlásila druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA. Cílem programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. […]

Vyhlášení nové společné mezinárodní výzvy CHIST-ERA III Call 2018

Technologická agentura ČR informuje o vyhlášení nové společné mezinárodní výzvy Call 2018 v rámci CHIST-ERA ERA-NET Cofundu. Výzva se tematicky zaměřuje na projekty v oblasti ICST. Témata výzvy jsou: Analog Computing for Artificial Intelligence (ACAI) Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks (SDCDN) Termín pro odevzdání zkrácené verze návrhů projektů (pre-proposals) na OVV je 5. ledna […]

Seminář „Interní grantová soutěž 2019“

Seminář „Interní grantová soutěž 2019“ Termín konání:  24. 10. od 11:00 do 12:30, místnost NB 177A Program: Přehled nejdůležitějších bodů pravidel Interní grantové soutěže Zpracování přihlášky IGS v InSIS Diskuse

Vyhlášení interní grantové soutěže (IGS) 2019

Interní grantová agentura Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) vyhlašuje výběrové řízení na projekty zahájené v r. 2019 v rámci soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu prováděného studenty doktorského nebo magisterského studijního programu. Vyhlášení Interní grantové soutěže 2019 Podrobné informace včetně harmonogramu IGS jsou uvedeny na stránkách OVV (Podpora vědy – Interní Grantová soutěž – Zásady interní […]

Stipendia francouzské vlády

Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí studentům zapsaným na českých vysokých školách možnost získat stipendium francouzské vlády na doktorandské studium pod dvojím vedením nebo na výzkumnou stáž v délce jednoho až tří měsíců ve francouzské laboratoři. Žádost o stipendium musí být doručena v elektronické podobě do 1. února 2019, 17:00 na následující adresu: sciences.prague@gmail.com. Více informací na webových stránkách.