Seznam čestných doktorátů

Rok udělení Jméno Charakteristika
1986 ABDUL RAHMAN ATTAR čelní představitel syrského odborného ekonomického života
1991 HERMANN SCHNABEL významný německý podnikatel a veřejný činitel
1992 TOMÁŠ BAŤA významný kanadský průmyslník; za přínos k rozvoji managementu
1992 Dr. rer. pol. CARL H. HAHN významný německý průmyslník a veřejný činitel; za přínos k rozvoji moderního průmyslového managementu a evropského automobilového průmyslu
1993 prof. Dkfm. Dr. ERNEST KULHAVY významný rakouský vědec a pedagog, rektor University Johana Keplera v Linzi
1993 prof. RICHARD N. ROSETT PhD. významný americký vědec; za přínos k rozvoji vědy, výchovy a moderního managementu
1994 prof.Dr. habil. ZDISLAV HENRYK HELLWIG významný polský ekonom a statistik; za rozvoj v oblasti ekonomických věd
1994 prof. GEORGE J. KLIR významný americký světově uznávaný odborník v oblasti systémových věd
1994 doc. Ing. VÁCLAV KLAUS, CSc. významný ekonom a politik, předseda vlády České republiky; za přínos k rozvoji ekonomické teorie a významný podíl na koncepci a realizaci ekonomické reformy
1995 prof. GARY STANLEY BECKER nositel Nobelovy ceny za ekonomii 1992; za významný přínos k ekonomické teorii a rozvoji liberálního ekonomického myšlení
1995 prof. Dr. DOUGLASS NORTH nositel Nobelovy ceny za ekonomii 1993; za zásadní přínos k rozvoji ekonomické teorie
1996 prof. JOHN J. DONOVAN významný světově uznávaný odborník v oblasti informatiky a statistiky
1996 prof. Dr. JOSEF THESING významný odborník v oblasti politických a sociálních věd
1997 prof. MILTON FRIEDMAN nositel Nobelovy ceny za ekonomii, ovlivnil akademické ekonomické myšlení, hospodářskou politiku i veřejné postoje k liberalismu
1997 prof. dr. PETER F. DRUCKER významná a světově uznávaná osobnost v oblasti managementu, politologie a sociologie, zakladatel moderního managementu
2001 prof. Robert A. MUNDELL za významný přínos k rozvoji teorie mezinárodní monetární ekonomie a makroekonomické politiky
2002 GÜNTER VERHEUGEN komisař EU; za významné zásluhy o začlenění České republiky do celoevropské spolupráce, zejména v ekonomické oblasti
2004 prof. PETER CHECKLAND ocenění celoživotní vědecké práce a jejích výsledků, které jsou spojovány především s tzv. metodologií měkkých systému
2006 Ing. PAVEL KAFKA generální ředitel Siemens s.r.o., za významný praktický přínos pro rozvoj managementu
2006 WINFRIED VAHLAND prezident, generální ředitel a předseda řídicího výboru Volkwagen Group China, za významný praktický přínos pro rozvoj managementu
2008 William A. NISKANEN profesor ekonomie na Kalifornské univerzitě v Berkeley a Los Angeles, ředitel Cato Institute, Washington DC; za přínos k rozvoji ekonomické teorie
2009 Arthur DEMPSTER profesor v oblasti teoretické statistiky na univerzitě v Harvardu
2009 Glenn SHAFER profesor na Rutgers Business School; za Demspter-Shaferovu teorii evidence a její aplikaci v oblasti financí, managementu a auditingu
2011 Bernd HALLIER výkonný ředitel EuroHandelsInstitutu v Kolíně nad Rýnem. Ocenění celoživotní práce spojené s aplikovaným výzkumem propojeným s rozvojem podnikání v retailingu
2015  Richard H. THALER profesor na University of Chicago, mezinárodně uznávaný vědec v oblasti alternativního ekonomického proudu behaviorální ekonomie; za moderní multidisciplinární přístup k řešení reálných problémů mezilidských interakcí a analýzy chování lidí. Nositel Nobelovy ceny za ekonomii. Cena byla udělena v r. 2017  za rozvoj behaviorální ekonomie
2016 Mohammad Hashem PESARAN přední světový odborník v oblasti aplikované ekonometrie, kvantitativní analýzy finančních trhů, makroekonometrického modelování, ekonometrické analýzy časových řad a panelových dat
2016 Geert HOFSTEDE přední světový odborník v oblasti organizační antropologie a mezikulturního managementu
2016 Henry MINTZBERG přední myslitel na poli managementu; za inovátorský pohled na manažerské funkce, resp. manažerské role, a alternativní přístup ke vzdělávání a rozvoji manažerů
2017 Hans-Werner SINN bývalý prezident ifo-Institut für Wirtschaftsforschung, generální ředitel CESifo GmbH, ředitel Center for Economic Studies při Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově, na téže univerzitě je emeritním profesorem makroekonomie a financí; jeho odborným zaměřením je zejména obecná makroekonomie, daně, sociální systémy, společná evropská měna a její krize, teorie rizika, či modely makroekonomické rovnováhy
2021 Robert S. KAPLAN emeritní profesor Harvard Business School, přední světový odborník v oblasti strategického řízení, řízení rizik a manažerského účetnictví
2022 John A. LIST Kenneth C. Griffin Distinguished Service Professor z University of Chicago, přední světový odborník v oblasti experimentální a behaviorální ekonomie
2022 Jean TIROLE francouzský profesor ekonomie, čestný prezident nadace JJ Laffont-Toulouse na School of Economics (TSE) a vědecký ředitel výzkumného ústavu TSE-Partnership, nositel Nobelovy ceny za ekonomii za výzkum tržních sil a regulací (2014)