Titul „čestný doktor ekonomie“ („doctor oeconomiae honoris causa“)

Titul „čestný doktor ekonomie“ („doctor oeconomiae honoris causa“) lze udělit zvláště významným osobnostem české a světové vědy a praxe, zejména ekonomické.

Postup a podrobnosti udělování titulu „čestný doktor ekonomie“ stanoví Jednací řád Vědecké rady VŠE. Titul je udělován při promoci podle čl. 25 odst. 1 písm. c) Statutu VŠE.

Jednací řád Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze