Zveme Vás na seminář o mezinárodních projektech – 20. listopadu na VŠE!

Akce s názvem HORIZON EUROPE & THE UNIVERSITY SUPPORT OF INTERNATIONAL PROJECTS proběhne dne 20. listopadu (12.30 – 16.00) v prostorách Akademického klubu na VŠE.

Využijte příležitost pro setkání nejen se zástupci projektové podpory, ale zejména s aktuálními držiteli projektů Horizont Evropa na VŠE a také s těmi, kteří mají čerstvou zkušenost s podáním koordinátorské projektové žádosti.

Více informací o akci naleznete na našem intranetu.

Registrovat se můžete rovnou na odkazu zde.