Výzva k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2020-2021

V souladu s Dohodou mezi vládou České a Slovenské federativní republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vědeckotechnické spolupráci podepsané v Praze dne 2. listopadu 1990, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2020–2021.

Text výzvy: Výzva k podávání společných česko-německých projektů s dobou řešení 2020 – 2021.pdf (330,09 kB)

Formuláře pro uchazeče: Formuláře_Mobility DE20.zip (151,73 kB)

Termín pro předkládání návrhů společných výzkumných projektů: 1. 4. – 31. 5. 2019 .