VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2021-2022

Více informací:  zde