Vyhlášení veřejné soutěže programu INTER-EXCELLENCE

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo třetí veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-INFORM (LTI20) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Zadávací dokumentace a další dokumenty naleznete na http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellence-12

Uzávěrka podávání návrhů projektů je 9. 12. 2019.