Vyhlášení nové společné mezinárodní výzvy CHIST-ERA III Call 2018

Technologická agentura ČR informuje o vyhlášení nové společné mezinárodní výzvy Call 2018 v rámci CHIST-ERA ERA-NET Cofundu. Výzva se tematicky zaměřuje na projekty v oblasti ICST.

Témata výzvy jsou:

  • Analog Computing for Artificial Intelligence (ACAI)
  • Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks (SDCDN)

Termín pro odevzdání zkrácené verze návrhů projektů (pre-proposals) na OVV je 5. ledna 2019 (Ing. Ivana Hronová, l. 5775, IB 317,  ivana.hronova@vse.cz)

Další společná mezinárodní výzva s názvem EuroNanoMed3 Joint Call 2019 je zaměřena na podporu projektů v oblasti nanomedicíny. Call 2019 bude vyhlášen v listopadu 2018 a příjem zkrácené verze návrhů projektů bude probíhat do ledna 2019. Bližší termíny naleznete v harmonogramu výzvy.

Témata výzvy jsou:

  • “Regenerative medicine“ (toto téma není podporované TA ČR)
  • „Diagnostics“
  • „Targeted delivery systems“

Více informací k oběma výzvám naleznete na stránkách TA ČR  pod záložkou Programy – Cofundové výzvy a také na oficiálních stránkách CHIST-ERA III a EuroNanoMed 3.