Vyhlášení interní grantové soutěže (IGS) 2019

Interní grantová agentura Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) vyhlašuje výběrové řízení na projekty zahájené v r. 2019 v rámci soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu prováděného studenty doktorského nebo magisterského studijního programu.

Vyhlášení Interní grantové soutěže 2019

Podrobné informace včetně harmonogramu IGS jsou uvedeny na stránkách OVV (Podpora vědy – Interní Grantová soutěž – Zásady interní grantové soutěže 2019)