VŠE uspěla s 6 návrhy v rámci soutěže TA ČR SIGMA

Technologická agentura České republiky vyhlásila výsledky první veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 3 – Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění vyhlášené dne 26. října 2022.

Vysoká škola ekonomická v Praze uspěla s 6 návrhy (z 26 podaných), u 4 projektů je VŠE hlavní ucjazeč, u dvou projektů jako další účastník.

Úspěšné byly tyto projekty:

Na Fakultě mezinárodních vztahů:

Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D. – „Podpora změny behaviorálních vzorců generace Z a návrh intervencí k prevenci plýtvání potravinami včetně hodnocení jejich impaktu

Na Fakultě podnikohospodářské:

Ing. Nina Bočková, Ph.D. – „Podnikání jako druhá kariéra neboli podnikání 2.0

Mgr. Karel Čada, Ph.D. – „Hranice chudoby: regionální dimenze definice absolutní chudoby

doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D. – „Kognitivní zkreslení a chyby v práci s informacemi a strategie jejich předcházení, oblast
vzdělávání

prof. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. – „Zvýšení intenzity spolupráce podniků při vytváření trhu v krátkých dodavatelských řetězcích

MgA. Marie Vítová Dušková, Ph.D. – „Bariéry participace na živém umění – řešení skrze kreativní design koncertů klasické hudby

Úspěšným předkladatelům blahopřejeme!