TA ČR – 3. veřejná soutež ÉTA – vyhodnocení

Technologická agentura České republiky zveřejnila výsledky třetí veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, vyhlášené dne 18. září 2019.