TA ČR vyhlásil 2. veřejnou soutěž programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

Technologická agentura České republiky vyhlásila  druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu ZÉTA, kterými jsou:

zapojení studentek/studentů a mladých výzkumných pracovnic/pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi, zvýšení zájmu studentů a mladých výzkumných pracovníků o projekty s konkrétním praktickým dopadem a podpora takových projektů v akademické sféře obecně s propojením na hospodářskou sféru
podpora vyrovnávání příležitostí mladých výzkumných pracovníků – žen a mužů – při řešení projektů aplikovaného výzkumu financovaných tímto programem.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Termín pro odevzdání návrhů na OVV je 18. 10. 2018 (IB317, Ing. Ivana Hronová, l. 5775, ivana.hronova@vse.cz).