TA ČR SIGMA – 2. veřejná soutěž – Začínající výzkumníci/výzkumnice

Technologická agentura ČR vyhlásila v rámci programu SIGMA druhou veřejnou soutěž – Dílčí cíl 2: Začínající výzkumníci/výzkumnice.

Termín pro odevzdání Karty_projektu a návrhů na OVV je 30. března 2023 (ivana.hronova@vse.cz, tel.: 224 095 775).

Upřesňující informace ke složení řešitelského týmu a definici začínajícího výzkumníka/výzkumnice.

Prezentace a videozáznam z webináře ke 2. veřejné soutěži – dílčí cíl 2, začínající výzkumníci/výzkumnice

Mentor:
je osoba, jejíž rolí je vedení a motivování začínajících výzkumníků/výzkumnic
a předávání odborných zkušeností v dané problematice;
má odpovídající zkušenosti z akademické a/nebo aplikační sféry, ale přímo se nepodílí
na řešení projektu;
v této roli může být maximálně 1 osoba na uchazeče, zapojení je však dobrovolné,
tzn. tato role nemusí být v návrhu projektu zastoupena;
ve vztahu k mentorovi jsou uznatelné pouze osobní náklady, a to do výše maximálně 50
tis. Kč/kalendářní rok za jednoho mentora;
může mít i nulové osobní náklady (tzn. nenárokovat si odměnu);
nemusí splňovat definici začínajícího výzkumníka/výzkumnice.