Pozvánka na mezinárodní konferenci SCIENTIA IUVENTA 2019

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

srdečne Vás pozývame na medzinárodnú konferenciu Scientia Iuventa 2019.

Uskutoční sa už 14. ročník medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, ktorú organizuje Centrum rozvoja doktorandov v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Výstupom z konferencie bude zborník abstraktov s prideleným ISBN a možnosť prioritného publikovania v nasledujúcich vedeckých časopisoch: Statistika, Acta aerarii publici a Ekonomika a spoločnosť.

Konferencia sa uskutoční dňa 25. apríla 2019 (štvrtok) na pôde Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Všetky potrebné informácie (prihláška, termíny, pokyny pre autorov, atď.) nájdete na web stránke konferencie si.umb.sk.

Zde naleznete pozvánku – https://veda.vse.cz/wp-content/uploads/post/1551/Pozvanka_SI_2019.pdf