Pozice vedení VŠE vůči publikování v časopisech nakladatelství MDPI

Dovolujeme si Vás upozornit na pozici vedení VŠE vůči publikování v časopisech nakladatelství MDPI:

„Kolegium proděkanů VŠE pro vědu a výzkum nedoporučuje publikování v časopisech vydávaných MDPI a jednohlasně prohlašuje, že z prostředků DKRVO nebudou hrazeny article processing charges ani odměny autorům těchto článků.“

Více informací v článku níže nebo na interním Sharepointu Vědy a výzkumu.