Poprvé proběhla akce VŠEvěda aneb Vše o vědě na VŠE

VŠEvěda – to je celouniverzitní představení vědeckých, mobilitních a grantových možností.  Historicky první VŠEvěda se konala ve dnech 17. a 18. května 2023 pod taktovkou Oddělení vědy a výzkumu (OVV). Představeny byly všechny vědecké možnosti, které se nabízí v rámci VŠE, na národní i mezinárodní vědecké úrovni.

Tematicky byla VŠEvěda rozdělená do čtyř bloků. Akci zahájil prorektor pro vědu, výzkum a doktorské studium prof. Martin Lukeš, který představil nově schválenou směrnici pro administrativní postupy při přípravě a realizaci vědecko-výzkumných projektů na VŠE (SR 1/2023). Zdůraznil také, že VŠE strategicky klade důraz na zapojení do projektů národního a mezinárodního výzkumu, což je nyní ilustrováno 8 úspěšnými projekty GA ČR pro rok 2023 a také celou řadou podaných projektových návrhů do zimních uzávěrek programu Horizont Evropa, které plně využily podporu ze strany OVV.

První dopoledne patřilo službám OVV a možnostem, které nabízí VŠE pro doktorandy/ky a akademické pracovníky a pracovnice na poli vědy a mobilit. Pro zájemce byl představen tzv. katalog podpor, v rámci kterého mohou akademičtí a výzkumní pracovníci/ce a studenti/ky doktorského studia žádat o finanční podporu, a také interní grantová soutěž VŠE. Dále byly představeny možnosti pomoci pro fakulty nebo jednotlivé katedry při zaměstnávání cizinců a služby, které OVV pro integrování zahraničních výzkumníků a výzkumnic nabízí.

V neposlední řadě byly představeny možnosti pro zapojení do popularizace vědy, která na VŠE vzniká, a do které se mohou zapojit i začínající výzkumníci a výzkumnice.

Odpoledne 17. května bylo věnované národním schématům Grantové a Technologické agentury České republiky (GA ČR a TA ČR). V rámci panelové diskuze současných držitelů a držitelek grantů GA ČR na VŠE, které se účastnili doc. Jitka Langhamrová (v zastoupení) a dr. Markéta Majerová z Fakulty informatiky a statistiky, dr. Zbyněk Dubský z Fakulty mezinárodních vztahů a dr. Tomáš Miklánek z Fakulty podnikohospodářské, si panelisté a panelistky vyměnili vzájemné zkušenosti se získáním grantu GA ČR a poradili zájemcům o tyto projekty, jaký je ideální profil žadatelů nebo kolik času by si pro kvalitní zpracování projektové žádosti měli naplánovat.

Druhý den akce VŠEvěda byl zaměřený na možnosti projektů mezinárodního výzkumu. Byla představená schémata projektů programu Horizont Evropa, ale také například COST, Interreg nebo Komise J. W. Fulbrighta; a zároveň možnosti podpory a spolupráce, které nyní OVV s ohledem na zapojení do projektů mezinárodního výzkumu nabízí. Kromě standardních služeb ve formě individuálních konzultací, screeningu možných výzev, peer-review projektových návrhů a administrativní podpory vyhlašuje OVV výzvu o kvalitní projektový záměr do schémat mezinárodních vědecko-výzkumných projektů, ve kterých by VŠE měla vystupovat v roli koordinátora konsorcia. Podpořený projektový záměr získá mimořádnou podporu ze strany rektorátu ve formě možnosti individuálně konzultovat schválený projektový záměr s externími odborníky na rámcové programy Evropské unie. Bližší informace naleznete na intranetu Věda a výzkum VŠE.

Odpoledne bylo věnované workshopu, na kterém se účastníci naučili pracovat s aplikací ANLUPA, která slouží k přehlednému vyhledávání grantových příležitostí, a kterou mohou nyní zaměstnanci/kyně VŠE plně využívat. ANLUPA byla prezentovaná dr. Pavlem Koudelákem z ČVUT, jež byl součástí původního týmu, který aplikaci vyvinul. Dále byly názorně představeny také možnosti vyhledávání skrze portál EU (Funding & tender opportunities) a zároveň možnosti vyhledání vhodných konsorcií skrze síť Crowdhelix Network, jejíž součástí je i VŠE.

VŠEvěda přivítala nejen zkušené výzkumníky a výzkumnice, ale zejména studenty a studentky doktorského studia, kterým poradila v mnoha aspektech jejich začínající vědecké kariéry. Prohlédněte si fotografie z akce a pokud byste se chtěli organizátorů na cokoliv zeptat nebo jste některou z prezentací zmeškali, ozvěte se na researchoffice@vse.cz.