Nabídka stipendií – Německo

Německá akademická výměnná služba (DAAD) přijímá do 30. dubna 2019 žádosti

o výzkumná stipendia pro studenty DSP a mladé vědce,

o stipendia na výzkumné pobyty pro VŠ učitele a vědce,

pro bilaterální výměnu vědců,

nová pozvání pro bývalé stipendisty a

studijní cesty skupin studentů do Německa (termín 1. května).

 

Přihlášky se podávají elektronicky do portálu DAAD, v tištěné verzi spolu s Návrhem na vyslání/Žádostí o přiznání stipendia do sídla AIA (Akademická informační agentura, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).