Možnost ubytování na Hlávkově koleji 2022/2023

V souladu s nadační listinou poskytne i v roce 2022/2023 nadace

Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových

částečnou úhradu kolejného vynikajícím studentům pražských vysokých škol ubytovaným na Hlávkově koleji.

Zájemci z řad studentů doktorského studia nebo mladých akademických či vědeckých pracovníků a studentů bakalářských a magisterských studijních programů, kteří dosahují výborných studijních nebo vědeckých a pedagogických výsledků, jsou nemajetní, nemají byt v Praze a nejsou podnikateli (dle podmínek nadace), mají možnost se přihlásit u proděkana pro vědu své fakulty do 6. května 2022.

Vyplněný formulář přihlášky (viz příloha) je třeba mít potvrzený od vedoucího pracoviště. Seznam žadatelů o ubytování (včetně formulářů) doporučených rektorem Vysoké školy ekonomické v Praze bude odevzdán hromadně na ČVUT.

Podrobné informace o Hlávkově nadaci najdete na adrese: www.hlavkovanadace.cz a Hlávkově koleji na adrese https://www.suz.cvut.cz/cz/dlouhodobe-ubytovani/hlavkova-kolej.

Formulář ke stažení

· v příloze (zde)

· na stránkách ČVUT https://www.cvut.cz/formulare-ke-stazeni