Možnost ubytování na Hlávkově koleji 2019/2020

V souladu s nadační listinou poskytne i v roce 2019/2020 nadace

Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových

částečnou úhradu kolejného vynikajícím studentům pražských vysokých škol ubytovaným v Hlávkově koleji.

Zájemci z řad studentů doktorského studia nebo mladých akademických či vědeckých pracovníků a studentů bakalářských a magisterských studijních programů, kteří dosahují výborných studijních nebo vědeckých a pedagogických výsledků, jsou nemajetní, nemají byt v Praze a nejsou podnikateli (dle podmínek nadace), mají možnost se přihlásit u proděkana pro vědu své fakulty do 2. května 2019.

Vyplněný formulář přihlášky (viz příloha) je třeba mít potvrzený od vedoucího pracoviště. Seznam žadatelů o ubytování (včetně formulářů) doporučených rektorkou Vysoké školy ekonomické v Praze bude odevzdán hromadně na ČVUT.

Podrobné informace o Hlávkově nadaci najdete na adrese: www.hlavkovanadace.cz a Hlávkově koleji na adrese https://www.suz.cvut.cz/koleje/hlavkova-kolej.

Formulář ke stažení

·  v příloze (zde)

·  na stránkách ČVUT https://www.cvut.cz/formulare-ke-stazeni