Grantové a stipendijní programy pro česko-bavorskou spolupráci VŠ v roce 2019

Stipendijní programy BTHA: Stipendia na letní školy a kurzy němčiny na vysokých školách v Bavorsku

Stipendium zahrnuje poplatek za kurz (v plné výši vč. volitelných modulů, exkurzí atp.) pro studenta, pedagoga nebo vědce veřejné vysoké školy v ČR při účasti na jazykovém či odborném kurzu (letní/zimní škole) na veřejné vysoké škole v Bavorsku. Dále lze v odůvodněných případech poskytnout příspěvek na ubytování ve výši max. 400 € (pokud není ubytování zahrnuto v poplatku za kurz).

O stipendium se mohou ucházet studenti, doktorandi, vyučující a vědci veřejných vysokých škol z České republiky.

Při žádosti o stipendium na kurz němčiny se předpokládá znalost jazyka alespoň na úrovni B1.

Podávání žádostí do 1. 4. 2019.

Více informací viz www.btha.cz v rubrice „Stipendia“.

 

Grantové programy BTHA:

Bayerisch-tschechische akademische Projekte 2019“ – program podpory česko-bavorských akademických projektů, jako jsou např. konference, workshopy, letní školy, exkurze nebo příprava projektů (žádost podává bavorská VŠ)

Cílem tohoto projektu je připravit podmínky pro další spolupráci ve výzkumu a výuce, a to jak po obsahové stránce, tak i se zřetelem k získávání finančních prostředků v budoucnosti, například z národních či evropských programů pro rozvoj vědy.

Podporu lze získat například pro česko-bavorské konference, vědecké workshopy, letní a zimní školy, semináře, exkurze, projektové konzultace atd. Zvláště vítané jsou projekty se zaměřením na mladé vědce (studenty magisterských a doktorských programů).

Termíny pro podávání žádostí: 15. 3., 15. 6. a 15. 9. 2019

 

Mobilitätsbeihilfen Tschechien 2019“ – příspěvky na studijní, přednáškové a vědecké pobyty v Bavorsku, resp. v České republice.

Žádatelem musí být vědec či pedagog některé z bavorských veřejných vysokých škol. V případě přiznání podpory budou finanční prostředky převedeny na ekonomické oddělení žádající bavorské vysoké školy.

Více informací na www.btha.cz v rubrice „Granty“.