GA ČR – výzva LA – lucemburská agentura FNR

Grantová agentura České republiky vyhlásila výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2023. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s lucemburskou agenturou Luxembourg National Research Fund (FNR) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje lucemburská agentura FNR jako Lead Agency – hodnotí návrhy projektů a GA ČR výsledky hodnoticího procesu přebírá.

Českou část přihlášky je možné podávat na OVV nejpozději do 11. 4. 2022 (Ing. Ivana Hronová, ivana.hronova@vse.cz, tel.: 224 095 775)