GA ČR – výzva na mezinárodní projekty – NCN

Grantová agentura České republiky vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2025. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s polskou agenturou National Science Centre (NCN) v rámci iniciativyWeave. V této výzvě vystupuje polská agentura NCN jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů po vědecké stránce a GA ČR výsledky hodnoticího procesu přebírá.

Návrhy lze na OVV odevzdat nejpozději do 6. 12. 2023 (Ing. Ivana Hronová, tel. 224 095 775, email ivana.hronova@vse.cz)