GA ČR – výzva LA – slovinská agentura ARRS

Grantová agentura České republiky vyhlásila výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci se slovinskou agenturou Slovenian Research Agency (ARRS) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje slovinská agentura ARRS jako Lead Agency.

Českou část přihlášky je možné podávat na OVV nejpozději do 21. 2. 2022 (Ing. Ivana Hronová, tel. 224 095 775, ivana.hronova@vse.cz)