Avízo výzvy č. 02_19_073 Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ

Na stránkách MŠMT bylo vyhlášeno avízo výzvy Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ. Cílem výzvy je zvýšení kvality výuky spojené s výzkumem (doktorské studium) prostřednictvím rozvoje systému studentské grantové soutěže na VŠ. Záměrem výzvy je podpořit vysoké školy, které na základě svých strategií usilují o zkvalitnění výuky spojené s výzkumem, posílení předpokladů nastupující generace pro vykonávání výzkumné činnosti nebo snížení míry studijní neúspěšnosti v doktorském typu studia.

Text avíza výzvy č. 02_19_073

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část

Datum zahájení příjmu žádostí: 28. 8. 2019 od 10 hodin
(ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 14. 1. 2020)

Více informací na https://opvvv.msmt.cz/vyzva/avizo-vyzvy-c-02-19-073.htm