ESOP 2023 – bakalářské práce

Fakulta financí a účetnictví

Autor: Bc. Kubisová Kristína

Název práce: Makroekonomické dopady devízových intervencií ČNB

– nejlepší fakultní práce

Vedoucí práce: prof. Ing. Matin Mandel, CSc.

 

Autor: Bc. Kůlová Klára

Název práce: Dopad zavedení kontrolního hlášení na výběr daně z přidané hodnoty

Vedoucí práce: doc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D.

 

Autor: Bc. Paul Martin

Název práce: Institucionální uspořádání regulace a dohledu

Vedoucí práce: doc. Ing. Naďa Bláhová, Ph.D.

 

Autor: Bc. Trandafir David-Ionut

Název práce: Účinnost nástrojů centrální banky v boji s inflací (příklad České republiky v období 2021 až 2023)

Vedoucí práce: prof. Ing. Matin Mandel, CSc.

 

Fakulta mezinárodních vztahů

Autor: Bc. Adámková Kateřina

Název práce: Směrnice o modré kartě: vzájemně prospěšná spolupráce, nebo nová forma kolonialismu?

– nejlepší fakultní práce

Vedoucí práce: Bc. Jakub Eberle, M.Litt., Ph.D.

 

Autor: Bc. Kocourek Ondřej

Název práce: Ontologická bezpečnost, narativy a emoce v Maďarsku: Diskurzivní analýza projevů Viktora Orbána

Vedoucí práce: Jaroslav Weinfurter, M.A., MSc, Ph.D.

 

Autor: Bc. Křížek Tom

Název práce: Srovnání energetických koncepcí Německa a Francie s ohledem na životní cyklus výroby elektrické energie

Vedoucí práce: doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D.

 

Autor: Bc. Kubánek Jan Viktor

Název práce: Greenwashing a zneužívání mezer v reportingu o udržitelnosti

Vedoucí práce: Mgr. Ing. Daniel Houska, Ph.D.

 

Autor: Bc. Paltarak Mikita

Název práce: Usage of cryptocurrencies to avoid sanctions

Vedoucí práce: Laure Sabine Marie de Batz de Trenquelléon, Ph.D., MSc

 

Fakulta podnikohospodářská

Autor: Bc. Matijević Alisa

Název práce: Aplikace Lean udržitelnosti ve společnosti Loro Oro

– nejlepší fakultní práce

Vedoucí práce: Ing. Felipe Martinez, Ph.D.

 

Autor: Bc. Keblúšek Peter

Název práce: Zlepšovanie procesov v oblasti služieb

Vedoucí práce: Ing. Felipe Martinez, Ph.D.

 

Autor: Bc. Vykuková Kateřina

Název práce: Faktory ovlivňující chování českého spotřebitele v oblasti udržitelného oděvního průmyslu

Vedoucí práce: Ing. Marcela Zamazalová, Ph.D.

 

Fakulta informatiky a statistiky

Autor: Bc. Šubík Šimon

Název práce: Návrh UX/UI aplikace na přehrávání hudby z pohledu psychologie a sémiotiky

– nejlepší fakultní práce

Vedoucí práce: Mgr. Ing. Tomáš Sigmund, Ph.D.

 

Autor: Bc. Kadlec Jakub

Název práce: Srovnání ukazatelů trhu práce z metodického pohledu

Vedoucí práce: doc. Ing. Mgr. Petr Mazouch, Ph.D.

 

Autor: Bc. Karičková Bianca Isabelle

Název práce: Analýza rozsiahlych medicínskych dát

Vedoucí práce: Ing David Chudán, Ph.D.

 

Autor: Bc. Komarov Vladimir

Název práce: Analýza volatility cen na trzích se zemním plynem a ropou

Vedoucí práce: prof. Ing. Josef Arlt, CSc.

 

Autor: Bc. Špačková Aneta

Název práce: Demografická komparace ČR a Francie se zaměřením na reprodukci

Vedoucí práce: Ing. Filip Hon, Ph.D.

 

Fakulta národohospodářská

Autor: Bc. Egertová Eliška

Název práce: Inflační očekávání domácností a jejich dopad na vývoj inflace v České republice v letech 2021 až 2023

– nejlepší fakultní práce

Vedoucí práce: Ing. Pavel Štěpánek, CSc.

 

Autor: Bc. Branyšová Barbora

Název práce: Analýza vlivu populismu vlád s účastí Silvia Berlusconiho na penzijní systém v Itálii v letech 1994-2022

Vedoucí práce: Ing. Petr Brabec, Ph.D.

 

Autor: Bc. Horáček Adam

Název práce: Komparace hospodářsko-politických opatření proti zvýšení cen ropy ve Spojeném království při ropných šocích 70. let 20. století a energetické krizi v roce 2022

Vedoucí práce: Ing. Tereza Burianová

 

Autor: Bc. Hörbeová Aneta

Název práce: Zhodnocení plnění Akčního plánu města Klášterce nad Ohří v letech 2019 až 2021

Vedoucí práce: Ing. Vilém Čáp

 

Autor: Bc. Janušková Karolína

Název práce: Komparace střednědobých výhledů rozpočtů se závěrečnými účty obce Dobříš v letech 2017-2021

Vedoucí práce: Ing. Vilém Čáp

 

Autor: Bc. Petrová Martina

Název práce: Význam participativních rozpočtů pro rozvoj obcí: případová studie města Lysá nad Labem

Vedoucí práce: Ing. Hana Černá Silovská, Ph.D.

 

Autor: Bc. Ryšlavá Kateřina

Název práce: Make America Great Again? Fiskální politika prezidenta Donalda J. Trumpa v kontextu hospodářského cyklu a pandemie Covid-19 v USA

Vedoucí práce: Ing. Zdenka Johnson, Ph.D.

 

Fakulta managementu

Autor: Bc. Konvalinová Klára

Název práce: Work-life balance a kultura učení na pracovišti

– nejlepší fakultní práce

Vedoucí práce: PhDr. Miloslava Hiršová, Ph.D.

 

Autor: Bc. Fiřtová Leona

Název práce: Aspekty prezentace sportovního sponzoringu na sociálních sítích

Vedoucí práce: Ing. Stanislav Tripes, Ph.D.

 

Autor: Bc. Marešová Anna

Název práce: Self- management jedinců s poruchami příjmu potravy se zaměřením na anorexii

Vedoucí práce: doc. Ing. Peter Pažitný, Ph.D., MSc

 

Autor: Bc. Zlámaná Anna

Název práce: Vliv poruchy příjmů potravy na pracovní výkonnost

Vedoucí práce: Ing. Daniela Kandilaki, Ph.D.