ESOP – diplomové práce 2019 – vyhodnocení

Promoce jaro 2019

Fakulta financí a účetnictví

Barbora Polcarová „Kolik stojí 1 klient v domově seniorů?“
Vedoucí práce: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.

Lenka Szántaiová „Analýza IPO na vybraných burzách cenných papierov“
Vedoucí práce: prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

Sabina Urbanová „Inteligentní systémy a predikce finančních časových řad“
Vedoucí práce: prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.

Fakulta mezinárodních vztahů

Jiří Ambrož „Mezinárodní obchod v energetice a jeho vliv na norskou ekonomiku“
Vedoucí práce: Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D.

Sára Vápeníková „Čínský systém terciálního vzdělání a jeho vliv na uplatnění čínských absolventů na trhu práce“
Vedoucí práce: doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.

Fakulta podnikohospodářská

Florian Brezina „German Centres of Corporate Dominance and Recent Relocations of Corporate Headquarters“
Vedoucí práce: Ing. Ladislav Tyll,MBA, Ph.D.

Lucie Dofková „,Kam si chodí české rodinné firmy pro radu? Explorativní studie pohledem vlastníků“
Vedoucí práce: Ing. Aleš Kubíček, Ph.D.

Fakulta informatiky a statistiky

Marek Chadim „Úprava vývojového prostředí BlueJ++ tak, aby lépe vyhovovalo požadavkům metodiky Architecture First“
Vedoucí práce: Ing. Rudolf Pecinovský, CSc.

Barbora Sejkorová „Modely GVAR a jejich aplikace“
Vedoucí práce: doc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D.

Národohospodářská fakulta

Pavel Morda „Budoucnost centrálního bankovnictví v ekonomickém systému vyspělých států na základě zhodnocení zkušeností z posledního desetiletí“
Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

Michaela Onuferová „The Challenges Traditional Banking Faces in the Era of Digitalization: The Case of the Czech Republic“
Vedoucí práce: doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D.

Lukáš Skřivan „Problematika zavedení ústavního referenda v ČR“
Vedoucí práce: PhDr. JUDr. Jaroslav Kuba, CSc.

 

Promoce léto 2019

Fakulta financí a účetnictví

Šimon Vanc „Vliv výdajů na nákup hráčů na celkové umístění v anglické Premier League“
Vedoucí práce: doc. Ing. David Procházka, Ph.D.

Věra Vlková „Daňové zvýhodnění rodin s dětmi“
Vedoucí práce: doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.

Zakhar Sharkov „Strategy execution in State corporations: implementation of BSC and KPI“
Vedoucí práce: doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.

Fakulta mezinárodních vztahů

Veronika Klimková „Digitalization in the Czech Healthcare“
Vedoucí práce: doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D.

Tomáš Novák „Pozice a zájmy USA ve vyjednávání obchodní dohody TTIP“
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.

Cuong Pham Duy „Migrační tendence Vietnamců do EU: Faktory mající vliv na rozhodování mladých Vietnamců emigrovat do ČR“
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D

Fakulta podnikohospodářská

Barbora Havelková „How the Specifics of Blockchain Start-ups and their Funding Influence their Performance“
Vedoucí práce: doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.

Pavlína Lášticová „Budeš pod tlakom nie jedného šéfa, ale celého kolektívu. Výzvy fungovania nehierarchickej organizácie Nesehnutí“
Vedoucí práce: Mgr. Ing. Stanislav Háša, Ph.D.

Michele Stasa „Finanční výkonnost eponymních firem“
Vedoucí práce: doc. Ing. et Ing. Ondřej Machek, MBA, Ph.D.

Jan Vaniš „Latentní sémantická analýza kodexů správy společností členských zemí OECD a G20“
Vedoucí práce: Ing. Aleš Kubíček, Ph.D.

Fakulta informatiky a statistiky

Polina Bezushchenko „Accuracy Evaluation of Population Projections in the Czech Republic“
Vedoucí práce: Ing. Petr Mazouch, Ph.D.

Bc. Magdalena Hrubanová „Model stornovosti životní pojišťovny“
Vedoucí práce: Ing. Pavel Zimmermann, Ph.D.

Mai Duc Anh „Transformation of Android Mobile App from Java to Kotlin“
Vedoucí práce: doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.

Ekaterina Obolenskaya „Automatizace marketingových procesů pomocí cloudového CRM systému Salesforce“
Vedoucí práce: prof. Ing. Petr Doucek, CSc.

Národohospodářská fakulta

Radka Doležalová „Příspěvkové organizace a obchodní společnosti zřizované a zakládané veřejnou správou“
Vedoucí práce: Mgr. Helena Mitwallyová

Michal Helekal „Ekonomické dopady zrušení karenční doby v ČR v roce 2019“
Vedoucí práce: Ing. Zdenka Vostrovská, CSc.

Fakulta managementu

Veronika Vohlmuthová „Analysis of internal and external factors affecting valuation of commercial buildings in Prague“
Vedoucí práce: doc. RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D.

Lucie Klattová „Rozhodovací proces o nástupnictví v rodinné firmě formou prodeje“
Vedoucí práce: Ing. Věra Králová

Karolína Mařanová „Vztah vybraných aspektů leadershipu a míry identifikace podřízených s organizací“
Vedoucí práce: PhDr. Miloslava Hiršová, Ph.D.

Veronika Šachová „Experimental Study Identifying Gender Effect of Influencers in Product Placement on Instagram“
Vedoucí práce: Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D.

 

Promoce podzim 2019

Fakulta financí a účetnictví

Veronika Síbrtová „Daňové faktory ovlivňující alokaci PZI z USA v EU“
Vedoucí práce: prof. Ing. Jan Pavel, Ph.D.

Petra Němcová „Analýza vývoje hypotečního trhu v ČR ve světle regulatorních opatření“
Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

Marek Halas „Financování sportu v ČR a vybraných zemích“
Vedoucí práce: doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.

Fakulta mezinárodních vztahů

Tímea Ambrušová „Výtvarné umění a fotografie z hlediska autorského práva“
Vedoucí práce: prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

Tereza Voříšková „Průmysl 4.0 a jeho šíření skrze proces europeizace: komparativní případová studie EU a ČR“
Vedoucí práce: Mgr. Miloslav Machoň, Ph.D.

Fakulta podnikohospodářská

Kateřina Hryzáková „Branding rodinných firem“
Vedoucí práce: Ing. Aleš Kubíček, Ph.D.

Fakulta informatiky a statistiky

Lukáš Ott „Analýza citací vybraných odborných časopisů pomocí DEA modelů“
Vedoucí práce: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.

Vojtěch Solnický „Vliv mediální komunikace a sezónních faktorů na návštěvnost poboček firmy a na návštěvnost webu firmy“
Vedoucí práce: doc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D.

Národohospodářská fakulta

Zuzana Novopacká „Analýza stavu reformy veřejné správy v ČR se zaměřením na jednokolejnost veřejné správy“
Vedoucí práce: Mgr. Helena Mitwallyová

Adam Pavlov „Centrální bankovnictví po finanční krizi z roku 2008 – chování FEDu a ECB“
Vedoucí práce: doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D.

Tomáš Střeleček „Národohospodářské dopady nákladů a výnosů soudních sporů v České republice v letech 1993 – 2017“
Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

Vlastimil Hošek „Svoboda a bezpečnost: substituty, nebo komplementy?“
Vedoucí práce: doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D.