ESOP – diplomové práce 2018 – vyhodnocení

Promoce jaro 2018

Fakulta financí a účetnictví
Michal Kuchta „An Analysis of Forecasting Abilities of DSGE and Treshold VAR Models“
vedoucí práce: Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D.
Fakulta mezinárodních vztahů
Jakub Tměj „Rada bezpečnosti OSN a nová bezpečnost: Vývoj chápání hrozeb pro mezinárodní mír a bezpečnost“
vedoucí práce : Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D.
Alexandr Tsyrulnik „Globální hodnotové řetězce po světové hospodářské krizi: hlavní výzvy pro vyspělé a rozvíjející se ekonomiky“
vedoucí práce: Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D.
Fakulta podnikohospodářská
Michaela Haklová „Analýza přístupu projektových manažerů k řízení rizik projektů“
vedoucí práce: Ing. Helena Hrůzová, CSc.
Adam Rajnoha „The Role of Digital Advice in Consumer Behaviour“
vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D.
Fakulta informatiky a statistiky
Jakub Hejduk „Použití MMABP pro návrh dashboardů“
vedoucí práce: Ing. Oleg Svatoš, Ph.D.
Jan Provazník „Využití analýzy přežití k analýze náhodných veličin a jejich vztahů v oblasti neživotního pojištění“
vedoucí práce: Ing. Pavel Zimmermann, Ph.D.
Národohospodářská fakulta
Andrea Čečrdlová „Chová se ČNB při plnění svého mandátu symetricky?“
vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Řežábek, Ph.D.
Tomáš Kratěna „Komparace důchodových systémů ČR a Švýcarska v letech 2015-2017“
vedoucí práce: prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Promoce léto 2018

Fakulta financí a účetnictví
Klára Floriánová „Vliv přeshraniční fúze na ekonomické ukazatele české nástupnické společnosti“
vedoucí práce: Ing. Jana Skálová, Ph.D.
David Lojkásek „The Errors and Performance of DCF Model- and EBITDA Multiple-Based Valuations of Czech and Polish Publicly Traded Companies“
vedoucí práce: doc. Ing. Tomáš Krabec, MBA, Ph.D.
Fakulta mezinárodních vztahů
Ondřej Kurucz „Centrální banka jako aktér ekonomické diplomacie – příklad Čínské lidové republiky“
vedoucí práce: Ing. Jana Peterková, Ph.D.
Fakulta podnikohospodářská
Jasmína Popovičová „Izolace online marketingových freelancerů v ČR“
vedoucí práce: Ing. Jan Mareš
Pavel Jiránek „Evaluation of Decision Making Process of a Venture Capital Firm from the CEE Region“
vedoucí práce: doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.
Anh Hoang „Best practices evropského e-retailu“
vedoucí práce: Aleš Kubíček, Ph.D.
Fakulta informatiky a statistiky
Jakub Černý „Analytický pohled na změnu herního systému 1. fotbalové ligy“
vedoucí práce: doc. RNDr. Ivana Malá, CSc.
Jiří Georgiev „Analýza inflace v malé otevřené ekonomice“
vedoucí práce: Ing. Tomáš Formánek, Ph.D.
Tomáš Píhrt „Optimalizace Customer Lifetime Value v retailovém bankovnictví“
vedoucí práce: Ing. Pavel Jašek
Jana Dařílková „Systémy rozpoznávání řeči: specifika českého jazyka“
vedoucí práce: Ing. PhDr. Antonín Pavlíček, Ph.D.
Národohospodářská fakulta
Simona |Vazačová „Financování státního dluhu ČR a jeho fiskální udržitelnost v letech 2007 – 2017“
vedoucí práce: Ing. Pavel Štěpánek, CSc.
Fakulta managementu
Zuzana Krčmářová „Remote leadership“
vedoucí práce: Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
Martina Falvey „Organizační identita a identifikace s organizací“
vedoucí práce: PhDr. Miloslava Hiršová, Ph.D.
Jan Pevný „Karuselové podvody na DPH“
vedoucí práce: doc. Dr. JUDr. Jan Hejda

Promoce podzim 2018

Fakulta financí a účetnictví
Michaela Moučková „Zdanění firemních příjmů ve vybraných zemích“
vedoucí práce: doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.
Adéla Stollinová „Tradiční a moderní koncepce zajištění přírodních katastrof“
vedoucí práce: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Ondřej Trousil „Analýza úprav vlastního kapitálu při fúzích obchodních společností“
vedoucí práce: Ing. Jiří Pelák, Ph.D.
Marek Folprecht „Modely rovnovážného měnového kurzu – aplikace na země eurozóny“
vedoucí práce: Ing. Ondřej Šíma
Fakulta mezinárodních vztahů
Jaroslav Havelka „Integrace trhu práce EU“
vedoucí práce: Ing. Josef Bič, Ph.D.
Dmitrij Hladký „Potenciál slavkovské spolupráce na pozadí středoevropské integrace“
vedoucí práce: doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D.
Jozef Šimo „Vývoj právnej úpravy priemyselného vlastníctva na územi ČR po roku 1918“
vedoucí práce: prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.
Fakulta podnikohospodářská
Danica Pappová „Analýza projektového řízení jako zdroj zkvalitnění metodického řízení projektů ve společnosti DHL“
vedoucí práce: Ing. Helena Hrůzová, CSc.
Jiří Jirák, DiS. „Analýza rychle rostoucích firem v České republice „
vedoucí práce: Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc.
Fakulta informatiky a statistiky
Filip Hon „Narození podle pořadí se zaměřením na bezdětnost“
vedoucí práce: doc. Ing. Jitika Langhamrová, CSc.
Barbora Porcalová „Důsledky stárnutí populace na potřebu sociálních služeb v evropských zemích“
vedoucí práce: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Národohospodářská fakulta
Karolína Černá „Účast Československa na vzniku Mezinárodního měnového fondu a Světové banky 1941 – 1945“
vedoucí práce: PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D.
Mgr. Andrea Dostálová „Státní podpora bydlení v letech 2007-2017 se zaměřením na sociální dávky“
vedoucí práce: prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.
Patrik Kroc „Hrubý domácí produkt a alternativní ukazatele blahobytu – jejich význam a měřitelnost“
vedoucí práce: Ing. Pavel Štěpánek, CSc.