ESOP 2018 – seminární práce – vyhodnocení

Fakulta financí a účetnictví

Ing. Yulia LuchkinaPodvody na DPH“ – nejlepší fakultní práce

vedoucí práce: prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Fakulta mezinárodních vztahů

Bc. Jiří Homolka, Bc. Naďa Macáková, Bc. Markéta Smolníková, Bc. Michal VítekInternational marketing project“ – nejlepší fakultní práce

vedoucí práce: Ing. Květa Olšanová, Ph.D.

Ing. Marie Jindrová, Bc. Zuzana Kropáčová, Benjamin Calmes Marketing strategy of the Faculty of International Relations focused on English-taught programmes“

vedoucí práce: Ing. Květa Olšanová, Ph.D.

Fakulta podnikohospodářská

Bc. David Forman, Bc. Adam Hanuš, Bc. Robin Havlíček, Bc. Ladislav Kinda, Bc. Jakub MachalickýRealizovaly by podpořené subjekty v rámci OP Podnikání a Inovace své projekty i bez veřejné podpory?“ nejlepší fakultní práce

vedoucí práce: Ing. Ondřej Dvouletý, MSc.

Bc. Šárka Dvořáková, Bc. Kateřina Hryzáková, Bc. Jan Kasalický, Bc. Dan KrušinaVliv pohlaví jedinců vystupujících v genderově homogenní a genderově heterogenní skupině na efekt reflektoru“

vedoucí práce: doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D.

Fakulta informatiky a statistiky

Bc. Lukáš OttRozvržení tvorby a vyhodnocení dotazníků spokojenosti zaměstnanců Komerční banky, a.s.“ – nejlepší fakultní práce

vedoucí práce: Ing. Adam Borovička, Ph.D.

Národohospodářská fakulta

Ing. Jan HladíkBytová politika v Československu v 60. letech 20. století“ – nejlepší fakultní práce

vedoucí práce: prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.