Cena rektora VŠE za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia – vyhodnocení

1. místo
Mgr. Vladimír Holý, Ing. Ondřej Sokol – Fakulta informatiky a statistiky
Název článku: Clustering Reatil Products Based on Customer Behaviour
Název časopisu: Applied Soft Computing, 2017; IF 3,907; AIS 0,799
ISSN 1568-4946
2. místo
Ing. Jan Macháč – Národohospodářská fakulta
Název článku: Assessment of Disproportionate Costs According to the WFD: Comparison of Applications of two Approaches in the Catchment of the Stanovice Reservoir (Czech Republic)
Název časopisu: Water Resources Management, 2018; IF 2,644; AIS 0,606
ISSN 0920-4741 (Print), 1573-1650 (Online)
3. místo
doc. Ing. Vladimír Hönig, Ph.D. – Fakulta podnikohospodářská
Název článku: Economic Analysis of Diesel-Fuel Replacement by Crude Palm Oil in Indonesian Power Plants
Název časopisu: Energies, 2018; IF 2,646; AIS 0,468
ISSN 1996-1073