Cena rektora VŠE za prestižní publikaci – knižní publikace – vyhodnocení

1. místo
PhDr. Ing. Radka Havlová, Ph.D., Ing. A. Hlavsová, BA, Ing. K. Tamchynová, Ing. K. Najmanová, Ing. K. Stejskalová, Ing. Y. Novotná, Ph.D., Ing. J. Samadová, Ing. J. Chudoba – Fakulta mezidnárodních vztahů
Publikace: Untangling the Mayhem: Crises and Prospects of the Middle East, Nakladatelství Peter Lang Publishing, 2018
ISBN 978-3-631-76266-0
2. místo
Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D., Ing. M. Kuděj, Ing. L. Louda, doc. Ing. L. Smrčka, CSc., Mgr. D. Sedláček – Fakulta podnikohospodářská
Publikace: Transformace a restrukturalizace podniku, Nakladatelství C.H.BECK, 2018
ISBN 978-80-7400-690-6
3. místo
doc. Ing. Karel Zeman, CSc. – Národohospodářská fakulta
Publikace: Analýza privatizace a restitucí v ČR. Transformace národního hospodářství, zejména liberalizace vlastnických práv: privatizace, restituce a ostatní systémové změny, Nakladatelství Karolinum, Univerzita Karlova v Praze, 2017
ISBN 978-80-246-3796-9
3. místo
Ing. Zdenka Johnson, Ph.D. – Národohospodářská fakulta
Publikace: Hospodářská politika Spojených států amerických a Německa 1933 – 1939, Nakladatelství OECONOMICA, Nakladatelství VŠE, 2017
ISBN 978-80-245-2220-3