Cena rektora VŠE za čánek – vyhodnocení

1. místo
Ing. Tomáš Buus, Ph.D. – Fakulta financí a účetnictví
Název článku: Energy efficiency and energy prices: A general mathematical framework
Časopis: Elsevier B.V. – Energy, 2017; IF 4, 968; AIS 0,951
ISSN 0360-5442
2. místo
Paola Bertoli, M.A., MSc., Dr. Veronica Grembi – Národohospodářská fakulta
Název článku: The political economy of diagnosis-related groups
Časopis: ergamon-Elsevier Science ltd, The Boulevard, Langford Lane, England – Social Science – Medicine, 2017; IF 3,007; AIS 1,4
ISSN 0277-9536
3. místo
Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc., doc. Ing. M. Lukeš, Ph.D., Ing. M. Andera, Ph.D., M.C. Longo, doc. Ing. I. Blažková, Ph.D. – Fakulta podnikohospodářská
Název článku: Are publicly funded Czech incubators effective? The comparison of performance of supported and non-supported firms
Časopis: European Journal of Innovation Management (Emerald), 2018; IF 1,385; AIS 0,636
ISSN 1460-1060