Co je impakt faktor, citační index apod.?

 

Co je impakt faktor, citační index apod.?

Jedním z přístupů k hodnocení vědecké práce jsou scientometrické ukazatele. Jejich základní východiska jsou prostá:

Každý autor používá při vzniku článku, příspěvku do sborníku aj. obvykle řadu pramenů. Může na ně navazovat, používat jako argumenty pro podporu svých výsledků apod.
Předpokládá se, že je-li práce některého autora citována jiným autorem, znamená to, že je je čimsi zajímavá a že její autor má tudíž určité odborné renomé.
Rovněž tak se předpokládá, že je-li citován článek z některého časopisu, má tento časopis určitou odbornou úroveň.

Citační index

Sledování citací (ve smyslu ohlasů) je předmětem citačních indexů (rejstříků). Celosvětově nejznámějším citačním indexem je ISI Web of Knowledge vytvářený na půdě amerického The Institute for Scientific Information (ISI), který nabízí tyto nástroje:

Web of Science lze používat jednak jako běžnou bibliografickou databázi (vyhledávání podle autora, tématu, roku, časopisu apod.), ale hlavně podle citovanosti (čili které články zadaného autora byly citovány – kolikrát, kým, kde).
Journal Citation Reports poskytuje výsledky analýz citovanosti vztažených na časopisy – lze zjistit:
které časopisy jsou takto sledovány – k excerpční politice ISI více
sledované časopisy podle oborů, zemí, nakladatele
pro sledovaný časopis jednak základní údaje (počty článků, počty citací), jednak kvantitativní charakteristiky hodnotící kvalitu (impakt faktor, index bezprostřední odezvy, tzv. poločas citace aj.) – vše v časových řadách za posledních 10 let

Jiným známým a rozsáhlým citačním indexem je Scopus, který sleduje citace ve více než 14 000 titulech časopisů.

Oba citační indexy jsou na VŠE dostupné prostřednictvím virtuální ekonomické knihovny Econlib.
Impakt faktor, Immediacy Index

Impact Factor (IF) se stal určitým měřítkem kvality vědeckých časopisů. Je definován jako poměr počtu citací, které byly zaznamenány v hodnoceném roce na všechny články publikované v daném časopise za předchozí dva roky, k celkovému počtu všech těchto článků. Příklad:
Impakt faktor časopisu za rok 2004 = počet citací zveřejněných v roce 2004 na články vydané v letech 2002 a 2003
počet všech článků vydaných v letech 2002 a 2003

Immediacy Index (index bezprostřední odezvy) ukazuje, jak často jsou články vydané v daném roce citovány ještě v témže roce. Jedná se tedy o měřítko rychlosti odezvy.

Názorné příklady krok za krokem