Citační index a impakt faktor -příklady

(Poznámka: zde jsou jen náhledy obrazovek, každý náhled je zároveň odkazem na plný tvar.)

Základním východiskem je stránka ISI Web of Knowledge, která je dostupná:

Přístup je z prostředí počítačové sítě VŠE zdarma, pro přístup z domácích počítačů je potřeba nastavit proxy server (jak nastavit).

Impakt faktor

 1. Pro zjišťování impakt faktoru je určen nástroj Journal Citation Reports.
 1. Je nutno si vybrat řadu (edici):
  • JCR Science Edition: přírodní a užité vědy
  • JCR Social Sciences Edition: společenské vědy
 2. Je možné si zvolit mezi několika způsoby vyhledávání (option):
  • View a group of journals by: vyhledávání podle předmětové kategorie, vydavatele nebo země
  • Search for a specific journal: vyhledání konkrétního titulu časopisu (podle úplného názvu, slov z názvu, ISSN)
  • View all journals: prohlížení celého seznamu impaktovaných časopisů

  Následuje příklad získání údajů o časopisu Politická ekonomie cestou přes časopisy z oblasti společenských věd vydávaných v ČR. 1. O každém časopisu jsou sledovány tyto údaje:
  • ISSN
  • Impact Factor
  • Immediacy Index
  • Total Cites: celková citovanost časopisu.
  • Articles: počet publikovaných článku v časopisu v daném roce.
  • Cited Half-life: po kolika letech (ve vztahu k aktuálnímu roku) se objeví 50% všech citací na články daného časopisu v citačních rejstřících. Napomáhá při hodnocení stáří citovaných článků. Uvádí se pouze u časopisů, které byly alespoň 100 a vícekrát citovány.
  • Citing Half-life: napomáhá při hodnocení stáří většiny článků, jež cituje daný časopis. Uvádí se pouze u časopisů, které citují 100 nebo více dokumentů.
  • Source Data: informace o počtu tzv. „non review“ a „review“ článků, o počtu citací v těchto článcích a o průměrném počtu citací připadajících na jeden článek časopisu.
  • Cited Journal: abecední přehled časopisů, které citovaly vyhledaný titul.
  • Citing Journal: abecední přehled časopisů, které citoval vyhledaný titul.
  • Impact Factor Trend Graph: grafické zobrazení hodnoty IF v posledních pěti letech.

  Některé z těchto údajů jsou zobrazovány rovnou v přehledové tabulce časopisů nalezených dle kritérií zadaných v předchozím kroku, všechny pak v detailním záznamu pro jednotlivý časopis.


Citovanost autorů

 1. Pro zjišťování citovanosti autorů je určena databáze Web of Science.
 1. Databázi lze používat jednak pro vyhledávání bibliografického typu, jednak pro vyhledávání citovanosti (Cited Ref Search)
 1. Citace se vyhledávají podle jména autora a pro přesnější vymezení lze omezit vyhledávání na citace pocházející z určitého časopisu, nebo z určitého časového období (případně obojí).
  • Times Cited: počet citací
  • Cited Author
  • Cited Work: časopis, ve kterém byl publikován citovaný článek.
  • Year, Volume, Page: další upřesňující údaje o článku.
  • View Record: zobrazení úplného záznamu o citovaném článku včetně odkazu na články, v nichž byl daný článek citován.