Zveřejňování údajů o habilitačním řízení na VŠE v roce 2024

Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty Jmenování s platností od
managementu 17.04.2023 management Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
odborný asistent Katedry managementu FM VŠE
managementu 17.04.2023 management Ing. Martin Januška, Ph.D.
odborný asistent Katedry podnikové ekonomiky a managementu Ekonomické fakulty Západočeské univerzity  v Plzni
mezinárodních vztahů 04.05.2023 mezinárodní ekonomické vztahy Ayaz Zeynalov, M.A., Ph.D.
odborný asistent Katedry mezinárodních ekonomických vztahů FMV VŠE 13.12.2023 01.02.2024
podnikohospodářská 17.05.2023 management a manažerská ekonomie Ing. Petr Makovský, Ph.D. odborný asistent MÚVS, ČVUT v Praze
informatiky a statistiky 22.05.2023 ekonometrie a operační výzkum Mgr. Jiří Mazurek, Ph.D. odborný asistent Katedry informatiky a matematiky Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě 23.11.2023 01.01.2024
podnikohospodářská 24.05.2023 management a manažerská ekonomie Ing. Jakub Horák, Ph.D.
odborný asistent, zástupce ředitele pro výzkum, vývoj a tvůrčí činnost, Ústav znalectví a oceňování, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích řízení zastaveno 12.06.2024
podnikohospodářská 24.05.2023 management a manažerská ekonomie Ing. Tomáš Krulický, Ph.D.
odborný asistent, Ústav znalectví a oceňování, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
financí a účetnictví
29.05.2023 finance Ing. Hana Zídková, Ph.D.
odborná asistentka Katedry veřejných financí FFÚ VŠE
mezinárodních vztahů 05.06.2023 mezinárodní ekonomické vztahy PhDr. Ing. Tomáš Evan, Ph.D.
odborný asistent na Fakultě informačních technologií ČVUT
národohospodářská 18.07.2023 ekonomie Ing. Petr Špecián, Ph.D. odborný asistent Katedry filozofie NF VŠE a odborný asistent Katedry psychologie a věd o životě Fakulty humanitních studií UK
mezinárodních vztahů 09.09.2023 mezinárodní politické vztahy PhDr. Erik Pajtinka, PhD. odborný asistent Katedry mezinárodních vztahů a diplomacie, Fakulta politických věd a mezinárodních vztahů, Univerzita Mateje Bela v Banskej Bystrici
podnikohospodářská 26.09.2023  management a manažerská ekonomie Efthymia Kottika, Ph.D. odborná asistentka Katedry marketingu Fakulty podnikohospodářské VŠE
informatiky a statistiky 02.10.2023 statistika Ing. Zdeněk Šulc, Ph.D. odborný asistent Katedry statistiky a pravděpodobnosti FIS VŠE 04.04.2024 01.05.2024
mezinárodních vztahů 30.10.2023 mezinárodní politické vztahy Bc. Jakub Eberle, M.Litt., Ph.D. odborný asistent Katedry mezinárodních studií a diplomacie Fakulty mezinárodních vztahů VŠE 05.06.2024 01.07.2024
managementu 07.11.2023 management Mgr. Emil Velinov, Ph.D. odborný asistent Katedry marketingu a managementu, Škoda Auto Vysoká škola o.p.s.
mezinárodních vztahů 14.11.2023 mezinárodní ekonomické vztahy Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D. odborný asistent na Technické univerzitě v Liberci a Vysoké škole polytechnické v Jihlavě; odborný asistent Katedry cestovního ruchu Fakulty mezinárodních vztahů VŠE 05.06.2024 01.07.2024