Archiv habilitačního řízení

                      Neaktivní předpisy

Kritéria 2008

kritéria schválena na VR

Příloha 1

Příloha 2

Příloha 3 – 2008

Příloha 4 – 2008

Kritéria 2014

Kritéria 2014

Kritéria 2014 – přílohy

 

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Vysoké školy ekonomické v Praze (SR 03/07)

RAD doc.+prof. 03_07

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 18. července 2017 , ze dne 11. ledna 2021.

Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty Jmenování s platností od
mezinárodních vztahů 18.05.2022 mezinárodní ekonomické vztahy Ing. Petr Janeček, Ph.D.
odborný asistent Katedry cestovního ruchu FMV VŠE 09.11.2022 01.01.2023
podnikohospodářská
20.05.2022 management a manažerská ekonomie Mgr. et Mgr. Ing. Štěpán Bahník, Ph.D.
samostatný vědecký pracovník Katedry managementu FPH VŠE 16.11.2022 01.01.2023
mezinárodních vztahů 20.01.2023 mezinárodní ekonomické vztahy Ing. Květa Olšanová, Ph.D.
odborná asistentka Katedry mezinárodního podnikání FMV VŠE 04.10.2023 01.11.2023
podnikohospodářská 16.02.2023 management a manažerská ekonomie Marko Orel, Ph.D.
odborný asistent Katedry podnikání FPH VŠE 21.06.2023 01.08.2023
mezinárodních vztahů 14.03.2023 mezinárodní politické vztahy Ing. Jana Peterková, Ph.D.
odborná asistentka Katedry mezinárodních studií a diplomacie FMV VŠE 04.10.2023 01.11.2023
Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty Jmenování           s platností od
informatiky a statistiky 02.11.2020 statistika Mgr. Ing. Petr Mazouch, Ph.D. odborný asistent Katedry ekonomické statistiky Fakulty informatiky a statistiky VŠE 02.12.2021 01.01.2022
financí a účetnictví 08.12.2020 finance Ing. Lukáš Pfeifer, Ph.D. ČNB, Sekce finanční stability, Odbor makroobezřetnostní politiky; FFÚ VŠE, Katedra měnové teorie a politiky; Západočeská Univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Katedra ekonomie a kvantitativních metod 24.11.2021 01.01.2022
managementu 01.02.2021 management Ing. Pavla Marciánová, Ph.D. odborná asistentka Katedry podnikového hospodářství Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně 06.04.2022 01.05.2022
financí a účetnictví 31.05.2021 účetnictví a finanční řízení Ing. Pavel Svačina, Ph.D. odborný asistent Katedry financí a oceňování podniku FFÚ VŠE 16.03.2022 01.04.2022
mezinárodních vztahů 12.10.2021 mezinárodní ekonomické vztahy Ing. Tereza Němečková, Ph.D. odborná asistentka Katedry mezinárodního obchodu Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. 23.03.2022 01.05.2022
mezinárodních vztahů 21.02.2022 obchodní právo JUDr. Ing. Tomáš Moravec, Ph.D.
odborný asistent Katedry podnikového a evropského práva FMV VŠE 08.06.2022 01.07.2022
podnikohospodářská
21.02.2022 management a manažerská ekonomie Ing. David Říha, Ph.D., MBA
odborný asistent Katedry marketingu FPH VŠE 15.06.2022 01.08.2022
národohospodářská 27.04.2022 ekonomie Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
odborná asistentka Katedry ekonomie NF VŠE 19.10.2022 01.11.2022
Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty Jmenování           s platností od
informatiky a statistiky 07.06.2019 statistika Ing. Nikola Kaspříková, Ph.D. odborná asistentka Katedry matematiky  Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze 25.03.2021 01.05.2021
mezinárodních vztahů

 

13.06.2019 obchodní právo JUDr. Ing. Radka Zahradníková, Ph.D., LL.M odborná asistentka na Katedrách obchodního a občanského práva, Právnická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni 03.03.2021 01.05.2021
financí a účetnictví 26.09.2019 finance Ing. Veronika Solilová, Ph.D. Mendelova univerzita Brno, Provozně ekonomická fakulta, Ústav účetnictví a daní 24.02.2021 01.04.2021
financí a účetnictví 27.09.2019 finance Ing. et Ing. Tran Van Quang, Ph.D., CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, Katedra měnové teorie a politiky; Katedra softwarového inženýrství, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze 24.02.2021 01.04.2021
mezinárodních vztahů 31.01.2020 mezinárodní politické vztahy Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D. odborný asistent na Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE 03.03.2021 01.05.2021
mezinárodních vztahů 27.02.2020 mezinárodní ekonomické vztahy Ing. Aleš Kocourek, Ph.D. prorektor pro vzdělávání a vnitřní legislativu a odborný asistent na katedře ekonomie Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci 26.05.2021 01.07.2021
financí a účetnictví 25.05.2020 finance RNDr. Ing. Peter Molnár, Ph.D. Katedra měnové teorie a politiky, Fakulta financí a účetnictví VŠE ; UiS Business School, University of Stavanger, Norsko; Faculty of Economics Sciences and Management, Nicolaus Copernicus University in Torun, Polsko 23.06.2021 01.08.2021
informatiky a statistiky 09.06.2020 aplikovaná informatika Mgr. Ing. Zdeněk Smutný, Ph.D. odborný asistent Katedry systémové analýzy Fakulty informatiky a statistiky VŠE 14.10.2021 01.12.2021
národohospodářská 31.08.2020 hospodářská politika Ing. Jan Mertl, Ph.D. odborný asistent Katedry financí VŠFS 16.06.2021 01.07.2021
podnikohospodářská 04.05.2021 management a manažerská ekonomie Mgr. Zuzana Chytková, Ph.D. odborná asistentka Katedry marketingu Fakulty podnikohospodářské VŠE 16.06.2021 01.09.2021
podnikohospodářská 04.05.2021 management a manažerská ekonomie Ing. Aleš Kubíček, Ph.D. odborný asistent Katedry strategie Fakulty podnikohospodářské VŠE 16.06.2021 01.09.2021
podnikohospodářská 05.05.2021 management a manažerská ekonomie Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. odborný asistent Katedry strategie Fakulty podnikohospodářské VŠE 20.10.2021 01.12.2021
Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty Jmenování           s platností od
financí a účetnictví 02.11.2011 účetnictví a finanční řízení Ing. Jana Skálová, Ph.D. odborná asistentka katedry finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE 24.06.2020 01.08.2020
informatiky a statistiky 18.09.2018 statistika Ing. Václav Rybáček, Ph.D. ředitel sekce makroekonomických statistik ČSÚ 05.03.2020 01.04.2020
mezinárodních vztahů 09.05.2019 mezinárodní ekonomické vztahy Ing. Mgr. Jaromír Harmáček, Ph.D. odborný asistent na Katedře rozvojových a environmentálních studií, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci 04.11.2020 01.12.2020
mezinárodních vztahů 11.07.2019 mezinárodní ekonomické vztahy Ing. Přemysl Průša, Ph.D. odborný asistent na Katedře obchodního podnikání a komerčních komunikací, Fakulta mazinárodních vztahů, VŠE v Praze 04.03.2020 01.05.2020
podnikohospodářská 25.09.2019 podniková ekonomika a management Ing. Petr Kolář, Ph.D. odborný asistent Ph.D. (Katedra logistiky, Fakulta podnikohospodářská, VŠE v Praze) 26.02.2020 01.04.2020
financí a účetnictví 26.09.2019 finance Ing. Jana Tepperová, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, Katedra veřejných financí 24.06.2020 01.08.2020
podnikohospodářská 11.11.2019 podniková ekonomika a management Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc. odborný asistent Ph.D., Katedra podnikání, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze 22.06.2020 01.08.2020
mezinárodních vztahů 09.10.2019 mezinárodní ekonomické vztahy Vincenzo Merella, MSc., Ph.D. vědecký pracovník na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE 04.03.2020 01.05.2020
podnikohospodářská 10.2.2020 podniková ekonomika a management Ing. et Ing. Josef Krause, Ph.D. odborný asistent Ph.D, Katedra strategie, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze 22.06.2020 01.08.2020
Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty Jmenování           s platností od
podnikohospodářská 09.05.2017 podniková ekonomika a management Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D. odborná asistentka, katedra managementu, Vysoká škola ekonomie a managementu, prorektorka pro studium 07.11.2018 01.01.2019
mezinárodních vztahů 07.06.2017 obchodní právo Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D odborný asistent OPF v Karviné, Slezská univerzita v Opavě, prorektor pro studijní a sociální záležitosti 14.11.2018 01.01.2019
mezinárodních vztahů 17.10.2017 politologie Dr.phil. Mgr. Lukáš Novotný, M.A. odborný asistent KPF FF UJEP 14.11.2018 01.01.2019
podnikohospodářská 12.02.2018 podniková ekonomika a management Ing. Oto Potluka, Ph.D. odborný asistent katedry managementu FPH VŠE 07.11.2018 01.01.2019
mezinárodních vztahů 19.02.2018 mezinárodní ekonomické vztahy Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. odborná asistentka KSE FMV VŠE 14.11.2018 01.01.2019
informatiky a statistiky 06.09.2018 aplikovaná informatika Ing.Ondřej Zamazal, Ph.D. odborný asistent KIZI FIS VŠE 04.04.2019 01.05.2019
informatiky a statistiky 13.09.2018 aplikovaná informatika Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D. odborný asistent KIZI FIS VŠE 14.02.2019 01.03.2019
managementu 17.10.2018 management Ing. Bc. Mojmír Sabolovič, Ph.D. odborný asistent katedry managementu FM VŠE 15.05.2019 01.07.2019
financí a účetnictví 26.09.2018 finance Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. odborná asistentka KMTP FFU VŠE 15.05.2019 01.07.2019
národohospodářská 14.11.2018 hospodářská politika Ing. Liběna Černohorská, Ph.D. odborná asistentka Ústavu ekonomických věd Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice 15.05.2019 01.06.2019
národohospodářská 17.01.2019 ekonomie Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. odborný asistent KEMV Fakulty ekonomických studií VŠFS 15.05.2019 01.06.2019
informatiky a statistiky 28.01.2019 ekonometrie a operační výzkum Ing. Tomáš Formánek, Ph.D. odborný asistent Katedry ekonometrie Fakulty informatiky a statistiky VŠE 07.11.2019 01.12.2019
národohospodářská 15.07.2019 ekonomie Dottore Magistrale Paola Bertoli, M.A., Ph.D. odborná asistentka Katedry ekonomie NF VŠE a odborná asistentka Institutu ekonomických studií FSV UK 20.11.2019 01.12.2019
národohospodářská 17.09.2019 ekonomie PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D. odborný asistent Katedry ekonomie NF VŠE v Praze 20.11.2019 01.12.2019
Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty Jmenování           s platností od
mezinárodních vztahů 01.11.2017 mezinárodní ekonomické vztahy Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. odborná asistentka KPO FMV VŠE  7.3.2018  01.04.2018
mezinárodních vztahů 24.10.2016 mezinárodní politické vztahy Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D. NF VŠE, Rektorát VŠE, FF Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  7.3.2018 01.04.2018
mezinárodních vztahů 05.09.2017 obchodní právo JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D. externí vyučující na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, advokát v Clifford Chance LLP v Praze 30.05.2018 01.07.2018
mezinárodních vztahů 01.11.2017 obchodní právo JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D. odborná asistentka KPEP FMV VŠE 30.05.2018 01.07.2018
podnikohospodářská 03.10.2017 podniková ekonomika a management Ing. et Ing. Ondřej Machek, MBA, Ph.D. odborný asistent katedry strategie FPH VŠE 28.02.2018  01.04.2018
podnikohospodářská 10.10.2017 podniková ekonomika a management Ing. Petr Houdek, Ph.D. odborný asistent katedry managementu FPH VŠE, odborný asistent KEM FSE UJEP 28.02.2018  01.04.2018
informatiky a statistiky 26.04.2016 ekonometrie a operační výzkum Ing. Jan Zouhar, Ph.D. odborný asistent katedry ekonometrie FIS  23.11.2017 01.03.2018
informatiky a statistiky 11.11.2016 ekonometrie a operační výzkum Mgr. Ing. Martin Boďa, PhD. odborný asistent Katedry kvantitatívnych metód a informačných sytémov EF Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 10.05.2018 01.06.2018
národohospodářská 26.09.2017 ekonomie Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A. odborná asistentka katedry ekonomie NF VŠE, odborná asistentka KNH PF UK v Praze  14.2.2018  01.03.2018
managementu 11.04.2018 management Ing. Peter Pažitný, PhD., MSc. odborný asistent katedry managementu FM VŠE 31.10.2018 01.12.2018
Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty Jmenování s platností od
financí a účetnictví 30.11.2015 finance Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D. odborná asistentka Ústavu ekonomie a podnikové ekonomiky, Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., prorektorka pro vědu, výzkum a rozvoj 31.05.2017  01.07.2017
financí a účetnictví 29.09.2016 finance Ing. Bohumil Stádník, Ph.D. odborný asistent Katedry bankovnictví a pojišťovnictví Fakulty financí a účetnictví VŠE 01.11.2017 01.12.2017
podnikohospodářská 19.10.2016 ekonomie PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D. odborná asistentka katedry ekonomie, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci  08.03.2017  08.03.2017
podnikohospodářská 29.05.2017 podniková ekonomika a management Mgr. Radek Tahal, Ph.D. odborný asistent KMG FPH VŠE 25.10.2017 01.12.2017
národohospodářská 06.11.2016 ekonomie Ing. Alexander Klein, MA, Ph.D. pedagogicko-výzkumný pracovník, University of Kent  18.10.2017 01.12.2017
Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty Jmenování           s platností od
financí a účetnictví 09.05.2013 finance JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí FES, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 08.06.2016 01.07.2016
mezinárodních vztahů 24.04.2015 obchodní právo Ing. Karel Čada, Ph.D. odborný asistent katedry průmyslového vlastnictví, Metropolitní univerzita Praha 16.11.2016 01.12.2016
podnikohospodářská 20.09.2015 podniková ekonomika a management Ing. Václav Stříteský, Ph.D. odborný asistent katedry marketingu FPH VŠE  24.02.2016  01.03.2016
informatiky a statistiky 02.11.2015 statistika Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D. odborný asistent Katedry ekonomické statistiky FIS VŠE 17.03.2016  01.04.2016
národohospodářská 01.11.2015 hospodářská politika Ing. Karel Zeman, CSc. odborný asistent katedry hospodářské a sociální politiky NF VŠE 17.02.2016  01.03.2016
národohospodářská 22.01.2016 ekonomie Niclas Berggren, Ph.D. výzkumný pracovník na Research Institute of Industrial Economics, Stockholm a pedagogicko-výzkumný pracovník KIE NF VŠE 11.05.2016  01.07.2016
národohospodářská 22.04.2016 hospodářská politika Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. odborný asistent katedry hospodářské a sociální politiky NF VŠE 05.10.2016  01.11.2016
financí a účetnictví 30.04.2016 finance Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. odborná asistentka katedry veřejných financí FFU 02.11.2016 01.12.2016
Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty Jmenování           s platností od
financí a účetnictví 11.11.2013 účetnictví a finanční řízení Ing. David Procházka, Ph.D. odborný asistent katedry finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE 15.4.2015 1.5.2015
mezinárodních vztahů 26.9.2014 mezinárodní politické vztahy Mgr. Ing. Radka Druláková, Ph.D. odborná asistentka SMS JM FMV VŠE  18.3.2015  1.4.2015
mezinárodních vztahů 29.9.2014 mezinárodní obchod Ing. Jan Nevima, Ph.D. odborný asistent OPF SU v Opavě  17.6.2015  1.7.2015
mezinárodních vztahů 29.9.2014 mezinárodní obchod Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. odborná asistentka katedry světové ekonomiky FMV  18.3.2015  1.4.2015
informatiky a statistiky 6.10.2014 ekonometrie a operační výzkum Ing. Jan Fábry, Ph.D. odborný asistent katedry ekonometrie FIS  23.4.2015  1.5.2015
informatiky a statistiky 6.10.2014 aplikovaná informatika Ing. Miloš Maryška, Ph.D. odborný asistent Katedry informačních technologií FIS  19.11.2015  1.12.2015
národohospodářská 6.10.2014 hospodářská politika Ing. Eva Zamrazilová, CSc. hlavní ekonomka České bankovní asociace  28.1.2015  1.3.2015
národohospodářská 8.10.2014 ekonomie Mgr. Libor Dušek, Ph.D. odborný asistent katedry institucionální ekonomie NF  28.1.2015  1.2.2015
podnikohospodářská 22.10.2014 podniková ekonomika a management Ing. Jindřich Špička, Ph.D. odborný asistent katedry podnikové ekonomiky FPH  18.2.2015  1.3.2015
managementu 10.11.2014 management RNDr. Lenka Komárková, Ph.D. odborná asistentka katedry exaktních metod FM  27.5.2015  1.7.2015
národohospodářská 15.12.2014 regionální a správní vědy Ing. Martin Pělucha, Ph.D. odborný asistent katedry regionálních studií NF  20.5.2015  1.6.2015
podnikohospodářská 26.1.2015 podniková ekonomika a management Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA odborný asistent katedry podnikání FPH  10.6.2015  1.8.2015
Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty Jmenování           s platností od
financí a účetnictví 22.5.2012 účetnictví a finanční řízení Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA děkan Fakulty ekonomických studií, Vysoká škola finanční a správní 4.12.2013 1.1.2014
financí a účetnictví 18.10.2012 finance RNDr. Petr Budinský, CSc. prorektor pro vzdělávací činnost a vnější vztahy Vysoké školy finanční a správní, o.p.s. 4.12.2013 1.1.2014
mezinárodních vztahů 17.4.2013 mezinárodní politické vztahy Mgr. Ing. Štěpánka Zemanová, Ph.D. odborná asistentka SMS JM FMV 27.11.2013 1.1.2014
mezinárodních vztahů 26.4.2013 mezinárodní obchod Ing. Zuzana Potužáková, Ph.D. odborná asistentka katedry mezinárodního obchodu EF Technická univerzita Liberec 27.11.2013 1.1.2014
podnikohospodářská 30.9.2013 podniková ekonomika a management Mgr. Ing. Martin Lukeš, Ph.D. odborný asistent katedry psychologie a sociologie řízení FPH 5.3.2014 1.4.2014
mezinárodních vztahů 22.11.2013 mezinárodní obchod Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. odborná asistentka katedry mezinárodního obchodu FMV VŠE, vědecká pracovnice 16.4.2014 1.5.2014
managementu 7.1.2014 management Ing. Tomáš Kincl, Ph.D. odborný asistent katedry exaktních metod FM JH 30.4.2014 1.6.2014
podnikohospodářská 18.2.2014 podniková ekonomika a management Ing. Lenka Švecová, Ph.D. odborná asistentka, zastupující vedoucí katedry managementu FPH 9.6.2014 1.7.2014
financí a účetnictví 28.2.2014 finance PhDr. Petr Teplý, Ph.D. odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví FFÚ 5.11.2014 1.12.2014
mezinárodních vztahů 25.3.2014 mezinárodní obchod Ing. Pavel Hnát, Ph.D. odborný asistent KSE FMV VŠE, proděkan 22.10.2014 1.11.2014
informatiky a statistiky 7.4.2014 statistika RNDr. Ivana Malá, CSc. odborná asistentka katedry statistiky a pravděpodobnosti FIS 16.10.2014 1.11.2014
národohospodářská 12.5.2014 ekonomie Drs. PhDr. Mgr. Silvester van Koten, M.A., Ph.D. odborný asistent katedry institucionální ekonomie NF VŠE, výzkumný pracovník Národohospodářského ústavu AV ČR 22.10.2014 1.11.2014
managementu 5.8.2014 management Ing. Vladislav Bína, Ph.D. odborný asistent katedry exaktních metod FM JH 19.11.2014 1.12.2014
Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty Jmenování           s platností od
financí a účetnictví 12.11.2009 účetnictví a finanční řízení Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D. odborný asistent katedry manažerského účetnictví FFÚ 7.11.2012 1.1.2013
informatiky a statistiky 11.5.2012 ekonometrie a operační výzkum RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D. odborný asistent katedry ekonometrie FIS 7.3.2013 1.4.2013
podnikohospodářská  20.9.2012 podniková ekonomika a management Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. odborný asistent katedry podnikové ekonomiky FPH VŠE 12.12.2012 1.1.2013
informatiky a statistiky 27.6.2012 statistika Ing. Diana Bílková, Dr. odborná asistentka katedry statistiky a pravděpodobnosti FIS VŠE 10.10.2013 1.11.2013
podnikohospodářská 26.9.2012 ekonomie Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. odborný asistent katedry mikroekonomie FPH VŠE 13.3.2013 1.4.2013
národohospodářská 20.10.2012 regionální a správní vědy Ing. Jan Těšitel, CSc. odborný asistent katedry krajinného managementu ZF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 22.5.2013 1.7.2013
mezinárodních vztahů 1.11.2012 světová ekonomika Ing. Martina Jiránková, Ph.D. odborná asistentka katedry světové ekonomiky FMV, vědecká pracovnice 15.5.2013 1.6.2013
podnikohospodářská 12.2.2013 podniková ekonomika a management Ing. Luboš Smrčka, CSc. odborný asistent katedry podnikové ekonomiky FPH 19.6.2013 1.7.2013
managementu 15.4.2013 management RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D. odborná asistentka katedry exaktních metod FM 16.10.2013 1.11.2013
podnikohospodářská 7.5.2013 podniková ekonomika a management Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. vedoucí katedry marketingu FPH VŠE 16.10.2013 1.11.2013
Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o  pracovním poměru VR fakulty Jmenování s platností od
FFÚ 17. 4. 2009 finance Ing. Alena Maaytová, Ph.D. odborná asistentka katedry veřejných financí FFÚ 13. 6. 2012 1. 11. 2012
FFÚ 9. 11. 2009 finance Ing. Stanislav Klazar, Ph.D. odborný asistent katedry veřejných financí FFÚ 14. 12. 2011 1. 2. 2012
NF 27. 3. 2011 hospodářská politika Ing. Slavoj Czesaný, DrSc. odborný asistent katedry hospodářské a sociální politiky NF 15. 2. 2012 1. 4. 2012
FPH 2. 6. 2011 podniková ekonomika a management PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. odborná asistentka katedry psychologie a sociologie řízení FPH 30. 11. 2011 1. 2. 2012
FPH 12. 10. 2011 ekonomie Ing. Vít Pošta, Ph.D. odborný asistent katedry mikroekonomie FPH 14. 3. 2012 1. 5. 2012
FPH 8. 11. 2011 ekonomie Ing. Jan Čadil, Ph.D. vedoucí katedry ekonomie a managementu, Unicorn College, odborný asistent katedry regionálních studií NF 14. 3. 2012 1. 5. 2012
FIS 1. 9. 2011 statistika Ing. Markéta Arltová, Ph.D. odborná asistentka katedry statistiky a pravděpodobnosti FIS 8. 3. 2012 1. 4. 2012
FIS 8. 11. 2011 informatika Ing. Milan Šimůnek, Ph.D. vědecký pracovník Laboratoře inteligentních systémů FIS 31. 5. 2012 1. 7. 2012
Fakulta Zahájení Obor Uchazec Údaje o  pracovním pomeru VR fakulty Jmenování s platností od
FFÚ 30. 10. 2007 finance Ing. Barbora Slintáková, Ph.D. odborná asistentka katedry verejných financí FFÚ 8. 12. 2010 1. 1. 2011
FIS 15. 2. 2008 informatika Ing. Vilém Sklenák, CSc. odborný asistent katedry informacního a znalostního inženýrství FIS 24. 2. 2011 1. 3. 2011
FFÚ 27. 10. 2009 finance RNDr. Jirí Witzany, Ph.D. odborný asistent katedry bankovnictví a pojištovnictví FFÚ 4. 5. 2011 1. 6. 2011
FMV 9. 11. 2009 mezinárodní politické vztahy Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D. odborný asistent SMS Jana Masaryka FMV VŠE 23. 3. 2011 1. 5. 2011
FM 14. 4. 2010 management RNDr. Jirina Vejnarová, CSc. odborná asistentka katedry informacního a znalostního inženýrství FIS 24. 11. 2010 1. 3. 2011
FMV 18. 3. 2011 svetová ekonomika Ing. Josef Abrhám, Ph.D. odborný asistent katedry svetové ekonomiky FMV VŠE 27. 6. 2011 1. 8. 2011
Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o  pracovním poměru VR fakulty Jmenování s platností od
FFÚ 10. 10. 2007 účetnictví a finanční řízení Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. zástupkyně vedoucího katedry finančního účetnictví a auditingu FFÚ 3. 3. 2010 1. 4. 2010
FFÚ 22. 10. 2007 finance Ing. Karel Brůna, Ph.D. odborný asistent katedry měnové teorie a politiky FFÚ 2. 12. 2009 1. 1. 2010
NF 2. 5. 2007 hospodářská politika Ing. Miroslav Ševčík, CSc. odborný asistent katedry hospodářské a sociální politiky NF 28. 4. 2010 1. 7. 2010
NF 18. 2. 2008 ekonomie Ing. Dagmar Brožová, CSc. odborná asistentka katedry ekonomie NF 13. 1. 2010 1. 3. 2010
FFÚ 26. 11. 2008 účetnictví a finanční řízení Ing. Jana Ištvánfyová, Ph.D. odborná asistentka katedry finančního účetnictví a auditingu FFÚ 3. 3. 2010 1. 4. 2010
FMV 5. 12. 2008 mezinárodní politické vztahy Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D. odborný asistent katedry mezinárodních vztahů a evropských studií, Metropolitní univerzita Praha 9. 12. 2009 1. 3. 2010
FMV 2. 11. 2009 obchodní právo JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. odborný asistent katedry obchodního práva Západočeská univerzita v Plzni 27. 10. 2010 1. 12. 2010
Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o  pracovním poměru VR fakulty Jmenování s platností od
FFÚ 18. 6. 2003 účetnictví a finanční řízení Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D. odborná asistentka katedry financí a oceňování podniku FFÚ 10. 12. 2008 1. 1. 2009
FFÚ 23. 11. 2005 účetnictví a finanční řízení Ing. Pavla Maříková, CSc. odborná asistentka katedry financí a oceňování podniku FFÚ 11. 3. 2009 1. 5. 2009
NF 24. 9. 2007 regionální a správní vědy Ing. Petr Toth, Ph.D. odborný asistent katedry regionálních studií NF 19. 11. 2008 1. 1. 2009
FIS 11. 2. 2008 informatika Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D. odborná asistentka katedry informačních technologií FIS 22. 10. 2009 1. 11. 2009
FIS 14. 2. 2008 informatika Ing. Ota Novotný, Ph.D. odborný asistent katedry informačních technologií FIS 21. 5. 2009 1. 6. 2009
FIS 15. 2. 2008 statistika Ing. Jitka Langhamrová, CSc. odborná asistentka katedry demografie FIS 21. 5. 2009 1. 6. 2009
FIS 20. 2. 2008 informatika Ing. Stanislava Mildeová, CSc. odborná asistentka katedry systémové analýzy FIS 19. 3. 2009 1. 5. 2009
FPH 22. 2. 2008 podniková ekonomika a management Ing. Romana Nývltová, Ph.D. vedoucí Institutu účetnictví a finančního řízení podniku Škoda Auto a.s., Vysoká škola Mladá Boleslav 10. 12. 2008 1. 3. 2009
FPH 8. 10. 2008 ekonomie PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. odborný asistent katedry sociologie FF UK v Praze 25. 2. 2009 1. 4. 2009
NF 2. 4. 2009 hospodářská politika PhDr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D. asistentka katedry institucionální ekonomie NF 7. 10. 2009 1. 11. 2009
Fak. Zaháj. Obor Uchazeč Údaje o prac. poměru VR fak. Jmenov. platí od
FFÚ 19.1.
2000
finance doc. Ing. Václav Urbánek, CSc. docent katedry veřejných financí 7.11.
2007
1.1.
2008
NF 2.5.
2007
ekonomie RNDr. Miron Tegze, CSc. odborný asistent katedry ekonomie NHF 9.1.
2008
1.3.
2008
FMV 16.5.
2007
světová ekonomika PhDr. Eva Karpová, CSc. odborná asistentka katedry světové ekonomiky FMV 12.12.
2007
1.3.
2008
FMV 16.5.
2007
mezinárodní obchod Ing. Josef Malý, MSc., Ph.D. odborný asistent katedry mezinárodního obchodu FMV 12.12.
2007
1.3.
2008
FPH 10.10.
2007
podniková ekonomika a management JUDr. Ing. Radek Novák, CSc. odborný asistent katedry logistiky FPH 12.12.
2007
1.3.
2008
FPH 10.10.
2007
podniková ekonomika a management RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. odborná asistentka katedry podnikové ekonomiky FPH 12.12.
2007
1.3.
2008
FFÚ 28.02.
2007
finance Ing. Jitka Veselá, Ph.D. odborná asistentka katedry bankovnictví a pojišťovnictví 20.2.
2008
1.4.
2008
FFÚ 10.10.
2007
účetnictví a finanční řízení Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. odborná asistentka katedry finančního účetnictví a auditingu FFÚ 20.2.
2008
1.4.
2008
FMV 6.12
.2006
politologie PhDr. Václav Houžvička, Ph.D. vědecký pracovník, Sociologický Ústav AV ČR 9.4.
2008
1.5.
2008
FPH 10.10.
2007
podniková ekonomika a management Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. odborná asistentka katedry podnikové ekonomiky FPH 26.3.
2008
1.5.
2008
NF 10.12.
2006
ekonomie Ing. Daniel Šťastný, Ph.D. odborný asistent katedry ekonomie FNH VŠE 23.4.
2008
1.6.
2008
FFÚ 23.11.
2005
finance Ing. Lenka Láchová, CSc. odborná asistentka katedry veřejných financí 21.5.
2008
1.7.
2008
NF 16.9.
2007
hospodářská politika JUDr. Jan Pauly, CSc. odborný asistent katedry práva NHF 21.5.
2008
1.7.
2008
FFÚ 23.10.
2007
finance Ing. Leoš Vítek, Ph.D. odborný asistent katedry veřejných financí FFÚ 21.5.
2008
1.7.
2008
FMV 3.12.
2007
mezinárodní obchod Ing. Josef Taušer, Ph.D. odborný asistent katedry mezinárodního obchodu FMV 18.6.2008 1.8.2008
FIS 20.12.
2007
informatika Dr. Jiří Feuerlicht, Ph.D. odborný asistent katedry softwarového inženýrství University of Technology, Sydney 16.6.2008 1.9.2008
FPH 14.2.
2008
podniková ekonomika a management Ing. Lubomír Zelený, CSc. odborný asistent katedry logistiky FPH 8.10.2008 1.11.2008
FIS 22.2.
2008
statistika Ing. Jakub Fischer, Ph.D. odborný asistent katedry statistiky a pravděpodobnosti FIS 30.10.2008 1.11.2008
Fak. Zahájení Obor Uchazeč Údaje o prac. poměru VR fakulty Jmenov. platí od
FFÚ 4.5.2005 účetnictví a finanční řízení Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D. odborná asistentka katedry manažerského účetnictví FFÚ 13.12.2006 1.2.2007
FFÚ 4.5.2005 účetnictví a finanční řízení Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. odborný asistent katedry finančního účetnictví FFÚ 13.12.2006 1.2.2007
FFÚ 29.3.2006 účetnictví a finanční řízení Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. odborný asistent katedry finančního účetnictví FFÚ 13.12.2006 1.2.2007
FIS 6.1.2006 informatika Ing. Vojtěch Svátek, Dr. odborný asistent katedry informačního a znalostního inženýrství FIS 14.12.2006 1.2.2007
FMV 14.12.2005 politologie PhDr. Karel Müller, Ph.D. odborný asistent katedry politologie FMV 6.12.2006 1.3.2007
FFÚ 29.3.2006 teorie vyučování ekonomických předmětů Ing. Pavel Krpálek, CSc. odborný asistent Institutu vzdělávání a poradenství ČZU 25.10.2006 1.5.2007
FMV 6.12.2006 světová ekonomika PhDr. Lenka Adamcová, CSc. odborná asistentka katedry světové ekonomiky FMV 21.3.2007 1.5.2007
FPH 14.6.2006 podniková ekonomika a management Ing. Jan Heřman, CSc. odborný asistent katedry podnikové ekonomiky FPH 18.4.2007 1.5.2007
FPH 27.9.2006 podniková ekonomika a management Ing. Emil Vacík, Ph.D. odborný asistent katedry managementu, inovací a projektů FE ZČU v Plzni 13.12.2006 1.5.2007
FIS 10.11.2005 informatika RNDr. Petr Strossa, CSc. odborný asistent KIZI FIS VŠE 14.12.2006 1.5.2007
FMV 21.3.2007 světová ekonomika PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. odborný asistent katedry světové ekonomiky FMV VŠE 16.5.2007 1.6.2007
FPH 21.12.2006 podniková ekonomika a management PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. odborná asistentka katedry psychologie a sociologie řízení FPH VŠE 10.10.2007 1.11.2007
Fak. Zaháj. Obor Uchazeč Údaje o pracov. poměru VR
fakulty
Jmenov.
platí od
FFÚ 4.5.
2005
finance Mgr. Jiří Málek, Ph.D. odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví FFÚ 23.11.
2005
1.1.
2006
FPH 7.12.
2005
podniková ekonomika a management Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. odborný asistent katedry podnikové ekonomiky FPH 8.3.
2006
1.6.
2006
FMV 14.12.
2005
světová ekonomika PhDr. Pavel Neumann, Ph.D. odborný asistent katedry světové ekonomiky FMV 17.5.
2006
1.6.
2006
NF 12.5.
2005
hospo-
dářská politika
Ing. Alena Zemplinerová, CSc. odborná asistentka katedry hospodářské politiky 14.6.
2006
1.8.
2006
FFÚ 23.11.
2005
účetnictví a finanční řízení Ing. Marcela Žárová, CSc. odborná asistentka katedry finančního účetnictví 28.6.
2006
1.8.
2006
FMV 8.3.
2006
obchodní právo JUDr. Jiřina Kotoučová, Ph.D. odborná asistentka katedry podnikového a evropského práva FMV 14.6.
2006
1.8.
2006
FIS 6.1.
2006
ekonometrie a operační výzkum Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr. odborný asistent katedry ekonometrie FIS 22.10.
2006
1.11.
2006
Fak. Zaháj. Obor Uchazeč Údaje o pracov. poměru VR
fakulty
Jmenov.
platí od
FFÚ 5.5.
2004
finance Ing. Petr Dvořák, Ph.D. odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví FFÚ 1.12.
2004
1.1.
2005
NF 2.10.
2003
ekonomie Ing. Josef Šíma, Ph.D. asistent katedry hospodářské politiky FNH 15.3.
2004
1.1.
2005
FMV 27.9.
2004
mezinárodní obchod Ing. Milan Jurčeka, CSc. president společnosti, Znovín Znojmo, a.s. 15.12.
2004
1.2.
2005
FMV 28.4.
2004
politologie Gaudenz B. Assenza, M.P.A., D. Phil. (Oxon) odborný asistent katedry politologie a evropských studií, Univerzita Palackého v Olomouci 19.1.
2005
1.3.
2005
FMV 20.1.
2004
mezinárodní obchod Ing. Miroslav Čertík, CSc. odborný asistent Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o. 23.6.
2004
1.5.
2005
FFÚ 1.12.
2004
účetnictví a finanční řízení Ing. Lenka Krupová, Ph.D. odborná asistentka katedry finančního účetnictví FFÚ 4.5.
2005
1.6.
2005
FPH 12.1.
2005
podniková ekonomika a management Ing. Otakar Němec, CSc. odborný asistent katedry persona-
listiky FPH
18.5.
2005
1.9.
2005
FIS 21.4.
2005
statistika Ing. Iva Pecáková, CSc. odborná asistentka katedry statistiky a pravdě-
podobnosti FIS VŠE
10.11.
2005
1.12.
2005
Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru Veřejné zasedání VRF
mezinárodních vztahů 09.12.1998 odborný ekonomický jazyk PhDr. Jana Kozmová, CSc. odborná asistentka katedry románských jazyků zastaveno 18.04.2001 – neudělení akreditace
financí a účetnictví 04.01.1999 teorie vyučování ekonomickým předmětům PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc. odborný asistent katedry občanské výchovy PedF UK Praha řízení přerušeno – neudělení akreditace
financí a účetnictví 11.02.2000 finance Ing. Alena Vančurová, CSc. odborná asistentka katedry veřejných financí řízení zastaveno dne 25.10.2000
podnikohospodářská 20.11.1999 podniková ekonomika a management PhDr. Jan Vláčil, CSc. odborný asistent katedry veřejné správy a regionálního rozvoje řízení zastaveno dne 04.04.2001
národohospodářská 20.12.2001 hospodářská politika Ing. Josef Seják, CSc. ředitel Českého ekologického ústavu řízení zastaveno 20.06.2002
podnikohospodářská 18.06.2003 podniková ekonomika a management doc. Ing. Mikuláš Pichanič, CSc. docent katedry managementu FPH řízení zastaveno 01.10.2003
národohospodářská 08.09.2003 hospodářská politika Ing. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D., Ph.D. asistent katedry hospodářské politiky FNH 20.04.2004 na vlastní žádost
financí a účetnictví 04.01.1999 teorie vyučování ekonomickým předmětům PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc. odborný asistent katedry občanské výchovy PedF UK Praha řízení zastaveno 28.05.2003
mezinárodních vztahů 26.01.2004 mezinárodní obchod PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. více-prezident, Česká marketingová společnost zastaveno 15.12.2004 na vlastní žádost
podnikohospodářská 15.04.2004 podniková ekonomika a management Ing. Jan Heřman, CSc. odborný asistent katedry podnikové ekonomiky zastaveno 18.05.2005
informatiky a statistiky 26.10.2000 informatika Ing. Antonín Rosický, CSc. odborný asistent katedry systémové analýzy zastaveno 28.06.2001
národohospodářská 26.04.2001 hospodářská politika Ing. Květoslava Remtová, CSc. odborná asistentka katedry ekonomiky životního prostředí FNH 12.12.2006 zastaveno na vlastní žádost
informatiky a statistiky 18.04.2002 informatika Ing. Pavel Učeň, CSc. odborný asistent Katedry informačních technologií zastaveno 22.03.2007
financí a účetnictví 20.08.2007 účetnictví a finanční řízení Ing. Irena Stejskalová, Ph.D. odborná asistentka katedry managementu podnikatelské sféry FM zastaveno 20.02.2008
mezinárodních vztahů 14.12.2005 mezinárodní politické vztahy PhDr. Martin Nechvátal, CSc. odborný asistent SMS JM zastaveno na vlastní žádost dne 14.03.2008
mezinárodních vztahů 14.12.2005 mezinárodní obchod Ing. Vladimíra Khelerová, CSc. odborná asistentka katedry obchodního podnikání a komerčních komunikací FMV VŠE zastaveno na vlastní žádost dne 10.04.2008
mezinárodních vztahů 14.12.2005 mezinárodní obchod Ing. Zdeněk Lukáš, Ph.D. odborný asistent katedry mezinárodního obchodu zastaveno na vlastní žádost dne 28.04.2008
národohospodářská 30.12.2007 hospodářská politika Ing. Karel Zeman, CSc. odborný asistent katedry hospodářské a sociální politiky NF zastaveno 08.10.2008
národohospodářská 21.01.2008 regionální a správní vědy JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D. odborný asistent Ústavu práva a humanitních věd PEF MZLU v Brně zastaveno 18.11.2008 na vlastní žádost uchazeče
mezinárodních vztahů 19.10.2007 mezinárodní politické vztahy PhDr. Oleg Suša, CSc. odborný asistent katedry sociologie UK v Praze zastaveno 18.06.2008
mezinárodních vztahů 20.12.2007 mezinárodní politické vztahy PhDr. Peter Kopecký, CSc. odborný asistent ÚEŠMV Univerzita Komenského v Bratislave zastaveno 15.04.2009
národohospodářská 14.02.2008 hospodářská politika Ing. Slavoj Czesaný, DrSc. odborný asistent katedry hospodářské a sociální politiky NF zastaveno na vlastní žádost 15.05.2009
financí a účetnictví 23.11.2005 finance Ing. Stanislava Půlpánová, Ph.D. odborná asistentka katedry bankovnictví a pojišťovnictví FFÚ zastaveno na vlastní žádost 24.02.2010
národohospodářská 02.05.2007 hospodářská politika Ing. Jan Vorlíček, Ph.D. odborný asistent katedry ekonomie NF zastaveno na vlastní žádost 07.01.2010
financí a účetnictví 01.02.2008 účetnictví a finanční řízení Ing. Pavel Marinič, Ph.D., M.B.A. odborný asistent katedry financí a oceňování podniku FFÚ zastaveno 23.06.2010
financí a účetnictví 06.02.2008 účetnictví a finanční řízení Ing. Anna Staňková, CSc. odborná asistentka katedry financí a oceňování podniku FFÚ zastaveno na vlastní žádost 24.10.2010
informatiky a statistiky 19.03.2009 statistika RNDr. Jitka Zichová, Dr. odborná lektorka KPMS MFF UK v Praze zastaveno na vlastní žádost 01.11.2011
národohospodářská 30.03.2011 hospodářská politika Ing. Lenka Slavíková, Ph.D. asistentka katedry ekonomiky životního prostředí NF zastaveno 16.05.2012
podnikohospodářská 25.02.2012 podniková ekonomika a management Ing. Lenka Švecová, Ph.D. odborná asistentka, zastupující vedoucí katedry managementu FPH zastaveno na vlastní žádost 07.12.2012
financí a účetnictví 29.09.2011 finance Ing. Petr Polák, Ph.D. vedoucí katedry účetnictví a financí FBEPS, Universiti Brunei Darussalam zastaveno       12. 06.2013
podnikohospodářská 31.05.2013 podniková ekonomika a management Ing. Lenka Švecová, Ph.D. odborná asistentka, zastupující vedoucí katedry managementu FPH zastaveno       16.10.2013
mezinárodních vztahů 09.04.2014 mezinárodní obchod PhDr. Wadim Strielkowski, Ph.D. odborný asistent Katedry marketingové komunikace a public relations UK v Praze zastaveno 17.06.2015
financí a účetnictví 04.07.2014 finance Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D. odborná asistentka katedry podnikové ekonomiky EF TU v Liberci zastaveno na vlastní žádost 15.07.2015
managementu 21.04.2015 management Ing. Josef Maroušek, Ph.D. odborný asistent katedry ekonomiky a managementu, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích zastaveno na vlastní žádost 23.07.2015
financí a účetnictví 05.09.2014 účetnictví a finanční řízení Ing. Petr Polák, Ph.D. vedoucí katedry účetnictví a financí FBEPS, Universiti Brunei Darussalam zastaveno 04.11.2015
podnikohospodářská 20.05.2015 podniková ekonomika a management Ing. Oto Potluka, Ph.D. odborný asistent katedry managementu FPH VŠE  zastaveno na vlastní žádost 03.02.2016
informatiky a statistiky 22.06.2015 aplikovaná informatika RNDr. Michal Žemlička, Ph.D. vědecký pracovník Katedry informatiky a matematiky, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. zastaveno 14.04.2016
managementu 08.04.2016 management PhDr. Marek Merhaut, Ph.D., MBA odborný asistent, Vysoká škola hotelová v Praze 8 zastaveno na vlastní žádost 13.05.2016
mezinárodních vztahů 10.10.2014 mezinárodní obchod Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. odborná asistentka katedry ekonomie, Moravská vysoká škola Olomouc zastaveno na vlastní žádost 01.11.2016
informatiky a statistiky 30.03.2016 statistika Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D. odborná asistentka katedry ekonomické statistiky FIS VŠE zastaveno na vlastní žádost dne 14.08.2017
mezinárodních vztahů 17.10.2016 mezinárodní politické vztahy PaedDr. Zuzana Horváthová, Ph.D. odborná asistentka katedry právních disciplín a veřejné správy, Metropolitní univerzita Praha zastaveno dne 17.10.2017
managementu 05.10.2017 managemet Ing. et Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D. odborná asistentka KAE FF UP v Olomouci  zastaveno 15.05.2019
mezinárodních vztahů 05.11.2018 mezinárodní ekonomické vztahy Ing. Vít Hinčica, Ph.D. odborný asistent KMO FMV VŠE zastaveno 20.10.2019 na vlastní žádost
podnikohospodářská 26.08.2019 podniková ekonomika a management Ing. Hana Urbancová, Ph.D. Česká akademie zemědělských věd (ředitelka), odborná asistentka Ph.D. (Katedra lidských zdrojů, Vysoká škola ekonomie a managementu; Katedra řízení, PEF, Česká zemědělská univerzita v Praze)  

řízení zastaveno 26.02.2020

mezinárodních vztahů 07.02.2020 obchodní právo JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA odborný asistent na Katedře soukromého práva, CEVRO Institut, z.ú. řízení zastaveno na vlastní žádost 22.10.2020
podnikohospodářská 28.05.2020 podniková ekonomika a management Mgr. Zuzana Chytková, Ph.D. odborná asistentka Katedry marketingu Fakulty podnikohospodářské VŠE řízení zastaveno z důvodu vypršení akreditace
podnikohospodářská 28.05.2020 podniková ekonomika a management Ing. Aleš Kubíček, Ph.D. odborný asistent Katedry strategie Fakulty podnikohospodářské VŠE řízení zastaveno z důvodu vypršení akreditace
podnikohospodářská 06.10.2020 podniková ekonomika a management Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. odborný asistent Katedra strategie, FPH VŠE řízení zastaveno z důvodu vypršení akreditace
podnikohospodářská 06.10.2020 podniková ekonomika a management Ing. Pavel Částka, Ph.D. Professor, UC Business School, University of Canterbury, Nový Zéland řízení zastaveno z důvodu vypršení akreditace
mezinárodních vztahů 21.04.2020 mezinárodní ekonomické vztahy Ing. Tereza Němečková, Ph.D. odborná asistentka na Katedře mezinárodního obchodu Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. řízení zastaveno na vlastní žádost 16.02.2021
mezinárodních vztahů 28.08.2019 mezinárodní ekonomické vztahy Ing. Ingrid Majerová, Dr. odborná asistentka na Katedře ekonomie a veřejné správy, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě řízení zastaveno na vlastní žádost  25.03.2021
mezinárodních vztahů 30.09.2019 mezinárodní ekonomické vztahy Ing. Marcel Kordoš, PhD. odborný asistent na Katedre verejnej správy a regionálnej ekonomiky, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne řízení zastaveno na vlastní žádost 25.03.2021
informatiky a statistiky 27.08.2019 statistika Ing. Tomáš Löster, Ph.D. odborný asistent Katedry statistiky a pravděpodobnosti Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze řízení zastaveno na vlastní žádost 12.04.2021
managementu 13.02.2020 management PhDr. Marek Merhaut, Ph.D., MBA řízení zastaveno na vlastní žádost 16.04.2021
informatiky a statistiky 11.10.2019 ekonometrie a operační výzkum Ing. Simona Hašková, Ph.D. odborná asistentka na Ústavu znalectví a oceňování Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích řízení zastaveno na vlastní žádost  19.05.2021
národohospodářská 10.9.2020 ekonomie PhDr. Klára Kalíšková, M.A., Ph.D. odborná asistentka Katedry ekonomie NF VŠE v Praze a vědecká asistentka Národohospodářského ústavu AV ČR řízení zastaveno 16.06.2021
managementu 07.04.2021 management Ing. Martin Januška, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky a managementu, Ekonomická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni řízení zastaveno na vlastní žádost 21.12.2021
národohospodářská 12.02.2021 ekonomie Ing. Robin Maialeh, Ph.D. prorektor – Unicorn Vysoká škola s.r.o. a odborný asistent Ústavu ekonomiky a managementu VŠCHT 23.02.2022 řízení zastaveno
informatiky a statistiky 09.09.2022 aplikovaná informatika Ing. Martin Potančok, Ph.D. odborný asistent Katedry informačních technologií FIS VŠE 13.04.2023 řízení zastaveno
mezinárodních vztahů 11.10.2022  mezinárodní ekonomické vztahy Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D. odborný asistent na Technické univerzitě v Liberci a Vysoké škole polytechnické v Jihlavě řízení zastaveno na vlastní žádost  31.05.2023
mezinárodních vztahů 11.10.2022 mezinárodní politické vztahy Alexei Anisin, Ph.D. děkan School of International Relations and Diplomacy, Anglo-American University řízení zastaveno na vlastní žádost 19.03.2023
financí a účetnictví 11.11.2011 účetnictví a finanční řízení Ing. Jiří Pelák, Ph.D. odborný asistent Katedry finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE řízení zastaveno na vlastní žádost 09.11.2023