Doktorské studium

Nejvhodnější cestou, jak začít s výzkumem, je doktorské studium. Jde totiž spíše o vědecko-výzkumnou činnost vykonávanou ve spolupráci se školitelem a týmem katedry než o klasické studium. V rámci disertační práce si zvolíte téma, které chcete zkoumat do hloubky, a na něj následně navážete dalšími aktivitami ve výzkumné činnosti jako je psaní odborných článků, vystupování na konferencích či spoluúčast na řešení výzkumných projektů.

VŠE nabízí 14 programů doktorského studia se standardní dobou studia 4 roky a maximální dobou studia 5 let. Studovat lze v prezenční či kombinované formě, přičemž studenti prezenční formy se částečně podílejí na také na výuce a chodu katedry.

Jaké výhody vás čekají na doktorském studiu?

  1. Individuální přístup a široká nabídka témat, která vás zajímají
  2. Věnujete se práci, která má smysl
  3. Zkušení školitelé, kteří vás zapojí do výzkumné činnosti a pomohou vám v ní být úspěšní
  4. Finanční podpora nejen v podobě doktorského stipendia, ale i ocenění např. kvalitních publikačních výstupů
  5. Výzkumná podpora prostřednictvím workshopů, fakultních kolokvií či konferencí
  6. Budování sítě kontaktů a mezinárodní zkušenosti

Zaujaly vás možnosti doktorského studia na VŠE? Podívejte se na více informací včetně možnosti přihlášení:

Specifický vysokoškolský výzkum aneb jak se zapojit do Interní grantové soutěže?

Pro studenty doktorského studia nabízíme možnost získat finanční prostředky na výzkumnou činnost v rámci Interní grantové soutěže, která spadá pod tzv. specifický vysokoškolský výzkum.

Více se o podmínkách grantové soutěže dozvíte v následujících částech webu: