Informační schůzka pro zájemce o studium v doktorských studijních programech

I v letošním roce se konala informační schůzka pro zájemce o doktorské studium, kam byli zváni všichni studenti i absolventi magisterského stupně studia.

Účastníky jsme seznámili s možnostmi, které jim doktorské studium může nabídnout. Dozvěděli se rovněž více o jeho zaměření a byly jim poskytnuty informace o jednotlivých doktorských studijních oborech/programech včetně informací o přijímacím řízení.

Termín: čtvrtek 29. listopadu 2018, 14.00 – 15.00 hod.

Kde: zasedací místnost 169 Nová budova (nám. W. Churchilla 4, Praha 3)

 

Program:

14.00 – 14.40  Úvodní informace o doktorském studiu na VŠE – poslání a zaměření doktorského studia, přijímací řízení, pravidla a průběh studia

  • prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D., prorektor pro vědu a výzkum
  • Ing. Martina Sušánková, vedoucí oddělení vědy a výzkumu

 

14.40 – 15.00  Osobní konzultace zájemců o studium

  • doporučení na zástupce fakult (např. garanty oborů, proděkany, doktorandy fakult), kteří mohou předat své zkušenosti o zaměření příslušného doktorského oboru,
  • předání podkladů a fakultních listů.

 

Prezentace z informační schůzky